Sremska Mitrovica povećala prihode za 10 miliona dinara kroz uslovni otpis kamata

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Zahvaljujući Odluci o uslovnom otpisu kamata, koja se primenjuje više od mesec dana, došlo je do vanrednog povećanja prihoda u budžetu grada. Načelnik Gradske uprave za budžet, Duško Šarošković, istakao je da je povećan priliv sredstava od poreza na imovinu za oko 10 miliona dinara.

Ova odluka omogućava poreskim obveznicima u Sremskoj Mitrovici, bez obzira da li su fizička lica, preduzetnici ili pravna lica, da apliciraju za uslovni otpis 100% kamate koja prati glavni dug na računima izvornih javnih prihoda Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj grada.

Građani koji nisu na vreme izmirili svoje poreske obaveze sada imaju priliku da se oslobode kamata na svoj dug ukoliko podnesu zahtev Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj. Ova odluka ima za cilj da pomogne sugrađanima koji su bili nesavesni u plaćanju poreza.

Prema uslovima, građani koji izmire glavnicu svog duga u roku od 30 dana, imaju pravo na potpuni otpis kamate. Proces podnošenja zahteva uključuje sačinjavanje zapisnika na osnovu kojeg će poreski organ doneti rešenje o uslovnom otpisu kamate. Nakon što rešenje bude uručeno, građani imaju 30 dana da izmire glavni dug, nakon čega će kamata biti u potpunosti otpisana. Ukoliko se obaveze ne ispune u predviđenom roku, Gradskoj upravi zadržava pravo da ukinu rešenje o otpisu.

Dodatno, za poreske obveznike koji su redovno izmirivali svoje obaveze, Gradsko veće će otpisati 10% zaduženja za prethodnu godinu prilikom akontacionog zaduženja.

Poreski obveznici u Sremskoj Mitrovici imaju priliku za uslovni otpis kamate i dodatne olakšice – Ozon Media

Možda Vam se svidi i