Poreski obveznici u Sremskoj Mitrovici imaju priliku za uslovni otpis kamate i dodatne olakšice

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Poreski obveznici u Sremskoj Mitrovici, bilo da su fizička lica, preduzetnici ili pravna lica, dobijaju šansu za uslovni otpis 100% kamate koja prati glavni dug na računima izvornih javnih prihoda Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj grada.

Na poslednjoj održanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, doneta je odluka o uslovnom otpisu kamata u celosti na izvorne prihode grada, koja je sada stupila na snagu. Prema novim pravilima, građani koji nisu na vreme izmirili svoje poreske obaveze sada imaju priliku da se oslobode kamata na svoj dug ukoliko podnesu zahtev Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Duško Šarošković, v. d. načelnika Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj, objasnio je da ova odluka ima za cilj da pomogne sugrađanima koji su bili nesavesni u plaćanju poreza. Prema novim pravilima, građani koji izmire glavnicu svog duga u roku od 30 dana, imaju pravo na potpuni otpis kamate. Ova odluka ima ograničen rok trajanja, te su zahtevi već počeli da se primaju.Uslovni otpis kamata odnosi se na sve poreske obveznikeuključujući fizička lica, pravna lica i preduzetnike. Proces podnošenja zahteva uključuje sačinjavanje zapisnika na osnovu kojeg će poreski organ doneti rešenje o uslovnom otpisu kamate. Nakon što rešenje bude uručeno, građani imaju 30 dana da izmire glavni dug, nakon čega će kamata biti u potpunosti otpisana. Ukoliko se obaveze ne ispune u predviđenom roku, Gradskoj upravi zadržava pravo da ukinu rešenje o otpisu.

Dodatno, za poreske obveznike koji su redovno izmirivali svoje obaveze, Gradsko veće će otpisati 10% zaduženja za prethodnu godinu prilikom akontacionog zaduženja.

Ovim novim mehanizmom, grad Sremska Mitrovica želi da podstakne poreske obveznike da izmire svoje dugove, oslobađajući ih kamata na dug i pružajući povlastice onima koji redovno plaćaju svoje poreze.

Možda Vam se svidi i