Obnova Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici: Vrednost radova skoro 15 miliona dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Muzej Srema, jedan od kulturnih bisera Sremske Mitrovice, uskoro će započeti sa obnovom zgrade, a vrednost ovih radova iznosi gotovo 15 miliona dinara (sa PDV-om), prema nedavno zaključenom ugovoru sa izvođačima. Očekuje se da će uskoro početi pripremni radovi na obnovi.

Prema dokumentaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, planirano je sređivanje istočne fasade zgrade u Ulici Vuka Karadžića 3.

U okviru ovih planova, predviđeni su konzervatorski radovi, obijanje maltera na oštećenim delovima, izrada nove malterske obloge, farbanje fasade i prozora. Sanacija vlažnosti će biti izvršena korišćenjem odgovarajućih maltera, dok će oštećeni dekorativni elementi, limovi i oluci biti popravljeni. Takođe, planirana je zamena dotrajalih jednokrilnih drvenih vrata.

Zgrada Muzeja Srema, izgrađena u drugoj polovini 18. veka, nekada je bila komanda Petrovaradinskog devetog graničarskog puka. Kasnije je postala sedište Vrhovnog suda za područje Srema i istočne Slavonije. Zbog svoje istorijske važnosti, zgrada je deo kulturnog nasleđa grada.

U glavnom pročelju zgrade, ističe se srednji rizalit, bogato dekorisan, sa timpanonom u čijem središtu je rekonstruisan grb Kraljevine Jugoslavije. Takođe, fasadu krase dve skulpture antičkih boginja mudrosti i pravde, Minerve i Justicije.

Možda Vam se svidi i