Građani ne biraju gradonačelnika – Sve što ste hteli da znate o izborima, a niste imali koga da pitate

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica/Izbori 2024 – Kada se približe lokalni izbori, često se može čuti zabluda da građani direktno biraju gradonačelnika. Međutim, to nije tačno. Da razjasnimo ovu dilemu – na lokalnim izborima biraju se odbornici skupština jedinica lokalne samouprave, tačnije skupština opština ili gradskih skupština.

Kako se zapravo bira gradonačelnik?

Gradonačelnika ne biraju građani direktno na lokalnim izborima. Umesto toga, gradonačelnika bira Skupština grada iz reda odbornika. Ovo se vrši na mandat od četiri godine, a izbor se obavlja tajnim glasanjem većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine grada, na osnovu izborne liste koja ima većinu. Važno je napomenuti da taj kandidat ne mora biti prvi na izbornoj listi, ali mora biti odbornik.

Izborni proces može delovati komplikovano, ali razumevanje razlike između nosioca liste i kandidata za gradonačelnika, kao i postupka izbora gradonačelnika, pomaže u razjašnjavanju kako se zapravo formira lokalna vlast.

Proces predlaganja i izbora gradonačelnika

Nakon što su odbornici izabrani na lokalnim izborima, sledeći korak je konstituisanje Skupštine grada. Predsednik Skupštine tada predlaže kandidata za gradonačelnika iz reda odbornika. Izborna lista koja je osvojila većinu na izborima obično predlaže svog kandidata, koji zatim mora dobiti podršku većine odbornika kroz tajno glasanje.

Ovaj proces osigurava da gradonačelnik ima podršku većine u Skupštini, što je ključno za stabilno i efikasno upravljanje gradom.

Zašto je važno znati ove informacije?

Razumevanje procesa izbora gradonačelnika pomaže građanima da bolje shvate kako funkcioniše lokalna samouprava i kako njihovi glasovi utiču na formiranje lokalne vlasti. Iako građani ne biraju direktno gradonačelnika, njihovi glasovi za odbornike direktno utiču na formiranje skupštinske većine, koja zatim bira gradonačelnika.

Lokalni izbori su ključni za formiranje lokalne vlasti, ali građani ne biraju direktno gradonačelnika. Umesto toga, biraju odbornike, koji zatim biraju gradonačelnika iz svojih redova.

Ko se bira na lokalnim izborima?

Na lokalnim izborima biraju se odbornici skupština jedinica lokalne samouprave, što uključuje skupštine opština ili gradskih skupština. Ovi odbornici imaju ključnu ulogu u donošenju odluka koje direktno utiču na lokalne zajednice.

Kako birač može da proveri da li je evidentirano da je glasao na izborima?

Birač može da proveri da li je evidentirano da je glasao na izborima podnošenjem zahteva lokalnoj izbornoj komisiji prema mestu prebivališta. Birač koji je glasao u inostranstvu ovaj zahtev podnosi Republičkoj izbornoj komisiji. Zahtev mora sadržati ime i prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, kontakt telefon i potpis, kao i naziv opštine/grada ili strane države i broj biračkog mesta. Obrazci za podnošenje zahteva mogu se pronaći na sajtu RIK-a.

Možda Vam se svidi i