Dualno obrazovanje: Poslodavcima produžen rok za prijavu

Od strane Ozon
0 komentar

Privredna komora Srbije (PKS) donela je odluku o produženju roka za prijavu poslodavaca koji žele da se uključe u dualni model obrazovanja za narednu školsku godinu, odlažući ga do 31. januara. Ovo produženje roka rezultat je ogromnog interesovanja privrede, gde se za školsku 2024/2025. godinu prijavilo čak 30 odsto novih kompanija koje do sada nisu bile uključene u ovaj model obrazovanja.

35 odsto od ukupnog broja učenika traži se za obrazovne profile iz oblasti mašinstva i obrade metala.

Dualni model obrazovanja omogućava kompanijama da steknu kvalifikovan i obučen kadar u skladu sa svojim potrebama, smanjujući troškove za obuku radne snage. Učenici koji se školuju kroz dualno obrazovanje provode određeni broj dana u kompaniji, što doprinosi razvoju osećaja pripadnosti, usvajanju poslovne klime i jačanju poverenja između učenika i poslodavca.

U ponudi za školsku 2024/2025. godinu nalazi se 10 novih obrazovnih profila, uključujući tehničara računara, vozača motornih vozila, elektrotehničara za elektroniku na vozilima, kozmetičkog tehničara, poljoprivrednog tehničara digitalnih tehnologija, dekoratera zidnih površina i drugih.

Ovaj produženi rok pruža dodatnu priliku poslodavcima da se aktivno uključe u obrazovanje budućih radnika, doprinoseći unapređenju sistema dualnog obrazovanja u Srbiji.

Možda Vam se svidi i