VAŽNO UPOZORENJE: Odlaganje animalnog otpada na odgovarajući način

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Grad Sremska Mitrovica, zajedno sa predstavnicima veterinarske inspekcije, upućuje apel svim uzgajivačima životinja, individualnim proizvođačima, gazdinstvima, farmama i građanima, da posebnu pažnju posvete propisnom odlaganju animalnog otpada. Ova akcija ima za cilj zaštitu životne sredine i sprečavanje širenja zaraznih bolesti koje mogu proisteći iz neodgovarajućeg postupanja sa otpadom.

Svi uzgajivači i individualni proizvođači, molimo vas da budete odgovorni prema okolini i zajednici, te da sav nastali animalni otpad uklonite na način koji je propisan zakonom.

Grad Sremska Mitrovica i predstavnici veterinarske inspekcije apeluju na uzgajivače životinja (individualne proizvođače, gazdinstva, farme i drugo), kao i sve građane, da u cilju zaštite životne sredine i sprečavanja pojava zaraznih bolesti,
Ovim putem apelujemo i da je zbog sprečavanja širenja afričke kuge svinja neophodno prijaviti svako uginuće svinja nadležnom veterinaru, koji će dalje sprovesti neophodne korake, piše u saopštenju.

Poseban naglasak je na sprečavanju širenja afričke kuge svinja. Ukoliko primetite uginuće svinje, bez odlaganja obavestite nadležnog veterinarskog stručnjaka.

Možda Vam se svidi i