Tehnički pregledi vozila za registraciju po starom, odloženi novi propisi

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Od danas je trebalo da važe novi, oštriji propisi prilikom tehničkog pregleda za registraciju vozila, kao što su merenje ovalnosti diskova i neophodnost katalizatora, ali je njihova primena odložena za dve godine, pa na snazi ostaje Pravilnik o tehničkom pregledu vozila od 5. jula 2021.

Kako je ranije saopšteno, primena novih rigoroznijih pravila za tehnički pregled, koja je bila planirana od 5. jula je odložena, jer je procenjeno da čak četvrtina vozila u Srbiji ne bi prošla tehnički pregled zbog neadekvatne ovalnosti diskova.

Procena ovalnosti diska će se i dalje sprovoditi tokom pregleda vozila, ali rezultati merenja više neće uticati na tehničku usaglašenost vozila ili registraciju. Što se tiče katalizatora, sva vozila koja su prvobitno registrovana u Srbiji pre 5. jula 2021. godine, bez katalizatora, ipak će proći tehnički pregled.

U naredne dve godine, a u skladu sa dosadašnjom praksom, validnost dokumentacije vlasnika vozila će se proveravati tokom tehničkog pregleda. Podaci na sertifikatu o registraciji moraju odgovarati podacima o vozilu, u rasponu od osnovnih detalja o modelu do broja sedišta, boje i težine.

Važeći propisi o tehničkim pregledima takođe predviđaju da svako vozilo mora imati rezervnu gumu, reflektujući prsluk, trougao upozorenja, vučnu sajlu ili uže i kompletnu kutiju za prvu pomoć. Štaviše, temeljne mehaničke provere obezbeđuju da su sve komponente vozila u potpunosti operativne. Eksterni pregledi igraju značajnu ulogu jer vozila prolaze kroz detaljnu fotografsku dokumentaciju tokom procesa pregleda.

Možda Vam se svidi i