Sutra je dan kada poreski obveznici moraju izmiriti svoje obaveze

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Poreska uprava objavljuje kalendar za svaki mesec u godini, na osnovu koga obveznici mogu na vreme da pripreme potrebnu dokumentaciju i plate svoje obaveze. Na taj način izbegavaju plaćanje kazne ili zatezne kamate.

Sredina meseca tradicionalno je termin kada dospeva većina obaveza poreskih obveznika. Prva na listi poreskog kalendara za datum 18. april je obaveza plaćanja akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Takođe, do 18. aprila je obavezno podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2022. godinu. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S, a uz poresku prijavu podnosi se i Obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans.

sti datum je i rok za plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2022. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi, kao i za plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2023. godine.

Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec i plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec takođe je obavezno do 18. aprila, a ne treba zaboraviti ni podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Ova prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O.

Još jedna obaveza za PDV obveznike u toku meseca je podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV. Do 18. aprila se podnosi i obrazac PID PDV 1 za mart ako je u martu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

U aprilu je obavezno i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prvo tromesečje 2023. godine, kao i podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Kada je reč o obavezi plaćanja akontacije na dobit pravnih lica za prethodni mesec, poslednji dan za ispunjavanje je još jednom – 18. april.

Istog datuma ističe rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, kao i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA.

Takođe do 18. aprila je i rok za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Poslednja stavka u poreskom kalendaru za sledeći mesec je 28. april kada treba platiti obračunatu akcizu za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Izvor: biznis.rs

Možda Vam se svidi i