Šta treba da platite ako izdajete stan na dan

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. U Srbiji se izdaje preko pola miliona nekretnina, svakodnevno. Prema Zakonu o porezu građana, nakon zaključenja ugovora o zakupu, lice koje iznajmljuje određenu nekretninu je dužno da Poreskoj upravi prijavi početak ostvarivanja prihoda od izdavanja nepokretnosti.

Poreska stopa od pet odsto prosečne bruto zarade u prethodnoj godini koji je vlasnik ostvario iznajmljivanjem stana, množi se sa brojem kreveta i koeficijentom turističkog mesta.

Poslednjih godina u Srbiji, posebno u velikim gradovima, raste broj turista koji ne žele da odsednu u hotelima, što zbog cene, što zbog drugih razloga, pa je sve veća ponuda stanova i apartmana koje vlasnici iznajmljuju na jedan dan. Ovakav trend najbrže je rastao u Beogradu, ali po sve većoj popularnosti „stana na dan“ ne zaostaje ni Sremska Mitrovica.

Sve je više onih koji izdaju stan na dan, sobe, kuće, a cena te usluge zavisi od mesta gde je stan, broja gostiju, kvaliteta smeštaja. Cene se kreću od oko 2.000 dinara po krevetu, za najskromniji smeštaj, pa naviše i do 35 evra. Tako se, recimo, luksuzno sređen stan u centru grada može iznajmiti i za 35 evra dnevno, ali i za više.

Ministarstvo turizmaa je pokrenulo 2019. godine centralni informacioni sistem, E-turista gde pružaoci usluga mogu sami prijavljivati goste i da ih evidentiraju. Pružaoci usluga ne moraju da rade preko posrednika, mogu sami da rade, da vode knjigu gostiju i prijavljuju goste.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o turizmu, prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice ostvari pružajući usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

Ugostiteljskim objektom domaće radinosti smatra se kuća, apartman i soba, ili drugi objekat u kome se obavlja ugostiteljska delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu.

Za one koji se o zakon ogluše, predviđene su novčane kazne od nekoliko stotina hiljada dinara.

Možda Vam se svidi i