Šta sve od poreskih obaveza dolazi na naplatu u novembru

Od strane Ozon
0 komentar

Krajem svakog meseca Poreska uprava objavljuje kalendar poreskih obaveza za naredni mesec.

U novembru poreski obveznici bi trebalo da obrate pažnju na četiri važna datuma do kada je neophodno dostaviti dokumentaciju ili platiti namete, kako bi se izbegle zatezne kamate.

Prvi datum u poreskom kalendaru je ponedeljak 6. novembar. To je ujedno i poslednji rok da se dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa u mesecu oktobru. Izveštaj se podnosi na obrascu OZU.

Do istog datuma poslodavci imaju obavezu da podnesu izveštaj i uplate sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dokument koji se odnosi na oktobar mesec dostavlja se na obrascu IOSI.

Do kraja druge nedelje, tačnije petka 10. novembra, obveznici poreza na dodatu vrednost (PDV) moraju da izmire obavezu podnošenja poreske prijave i plaćanje PDV-a za oktobar. Sve to se obavlja na obrascu PPPDV.

Isti datum krajnji je rok i za dostavljanje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec oktobar.

Sledeći označen datum u poreskom kalendaru je sreda 15. novembar do kada je potrebno platiti akontaciju poreza na prihode i doprinose od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Isto važi i za poljoprivrednike koji imaju obavezu plaćanja doprinosa za četvrti kvartal 2023. godine, dok sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri doprinose plaćaju za mesec oktobar.

“Najviše poreskih obaveza plaća se upravo do 15. u mesecu. Prema poreskom kalendaru, do sredine novembra podnose se poreske prijave i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. Takođe, podnosi se obrazac PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu”, navode iz Poreske uprave.

Takođe, iz ove institucije podsećaju i na obavezu plaćanja akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec oktobar.

Sredina meseca je krajnji rok i za dostavljanje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec oktobar.

Kada je reč o akcizama, rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. oktobra, kao i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec oktobar, je 15. novembar.

Polovina meseca je poslednji dan i za plaćanje poreza na imovinu za četvrti kvartal 2023. godine.


Ukoliko obveznici ne regulišu obavezu do ovog datuma, već od 16. novembra počinje da teče zatezna kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode.

Na samom kraju meseca ističe rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za oktobar 2023. godine.

Do istog dana, 30. novembra, neophodno je da se plati i obračunata akciza za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Izvor: biznis.rs

Možda Vam se svidi i