Računovođa bez licence problem za privrednike: Kazne od 100 do 500 hiljada dinara

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Računovodstvene usluge od 01. januara, mogu da obavljaju samo preduzeća i preduzetnici koji su upisani u Registar. 

Registar pružalaca računovodstvenih usluga je počeo sa radom u okviru Agencije dana 01.01.2021. godine i predstavlja jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora.

U Registru se trenutno nalazi oko 2o upisanih knjigovotstvenih agencija koje rade na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja propisano je da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nije upisan u Registar, u slučaju kada mu je povereno vođenje poslovnih knjiga.

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik, može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, isključivo pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u registar.

Ukoliko poslovne knjige vodi i finansijske izveštaje za preduzeće sastavlja računovođa koji nema traženu licencu, Zakonom o računovodstvu propisane su velike novčane kazne.

Novčanom kaznom od 100.000 do tri miliona dinara za privredni prestup kazniće se pravno lice, a od 20.000 do 150.000 dinara platiće za privredni prestup odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, kazne od 100.000 do 500.000 dinara predviđene su zakonom ukoliko propise prekrši preduzetnik.

Gde proveriti da li računovođe imaju ovlašćenje?

Provera se vrši na sajtu APR-a, prema nazivu ili prema matičnom broju preduzetnika ili privrednog društva koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga.

Možda Vam se svidi i