Poskupeo kukuruz za 6,5 odsto, cena pšenice stagnira

Od strane Ozon
0 komentar

Srbija, Ozon Media – Na robno-berzanskom tržištu u Srbiji, prošla nedelja obeležena je smanjenom aktivnošću učesnika u odnosu na prethodnu sedmicu. Ukupan obim prometa smanjen je za 63%, dostižući 1.499 tona robe, dok je finansijska vrednost trgovine iznosila 34.803.470,00 dinara.

Uočen je uzlazni trend cena kukuruza novog roda, dok je cena pšenice stagnirala na prošlonedeljnom nivou. Kukuruz je postao glavni igrač na tržištu, čineći čak 75% ukupnog obima prometa. Početkom nedelje, ponuda kukuruza bez analize na aflatoksin i stari kukuruz dominirala je, dok je tražnja bila orijentisana ka kukuruzu sa analizom na aflatoksin, trend koji se održao tokom cele nedelje.

Cene kukuruza kretale su se u rasponu od 15,70 do 16,20 din/kg bez PDV-a, sa ponder cenom od 16,15 din/kg bez PDV-a (17,76 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu, cena kukuruza zabeležila je rast od 6,54%. Takođe, trgovano je kukuruzom sa vlagom do 16% po ceni od 15,80 din/kg bez PDV-a, kao i starim rodom kukuruza sa cenama u rasponu od 15,50 do 16,30 din/kg bez PDV-a, zavisno od pariteta.

Tržište pšenice zabeležilo je smanjenu aktivnost u odnosu na prethodnu nedelju, sa ponudom u Banatu i tražnjom u Bačkoj. Odnos ponude i tražnje bio je izjednačen tokom većeg dela nedelje, dok je krajem nedelje zabeležena povećana tražnja za pšenicom višeg kvaliteta i stočnom pšenicom. Cena pšenice ostala je nepromenjena u odnosu na prethodnu nedelju, sa zaključenim berzanskim ugovorom na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om).

Cena soje je zabeležila pad tokom ove nedelje, uz manju tražnju u odnosu na ponudu po višim cenama. Soja je učestvovala sa udelom od 13% u ukupnom obimu prometa i trgovana je po cenama u rasponu od 45,50 do 46,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena soje iznosila je 45,74 din/kg bez PDV-a (50,31 din/kg sa PDV-om), što predstavlja blagi cenovni pad u odnosu na prethodnu nedelju.

Stočni ječam se takođe pojavio na tržištu, nakon dve sedmice mirovanja. Cena stočnog ječma zaključena je na cenovnom nivou od 15,30 din/kg bez PDV-a (16,83 din/kg sa PDV-om).

Ostale robe, poput mineralnih đubriva u formulaciji MAP 12:52, zabeležile su manji obim prometa na tržištu.

Podaci preuzeti sa Produktna berza.

Možda Vam se svidi i