Počele prijave roditelja i staratelja za 10.000 dinara. Pogledaj kako. Korak po korak

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Prijava majki za jеdnokratnu pomoć državе od po 10.000 dinara za svako dеtе do 16 godina počinjе 20. avgusta u ponoć (to jе subota na nеdеlju), еlеktronski na portalu Upravе za trеzor, na adrеsi idp.trezor.gov.rs.

Prijave za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, namenjenu za svako dete do 16 godina, počinju u nedelju, 20. avgusta na portalu Uprave za trezor. Majke i samohrani očevi za prijavu treba da unesu svoj matični broj, matični broj za svako dete i naziv banke, a isplata će početi 25. septembra, prema najavama iz Vlade Srbije.

Pravo na ovu novčanu pomoć imaju majke, a u izuzetnim slučajevima očevi, staratelji ili hranitelji, pod uslovima određenim zakonom.

Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom unosa podataka. Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Prijave se vrše na portalu Uprave za trezor OVDE Otvara se prva stranica gde se prvo otvori crveni deo – PODNOŠENJE PRIJAVE

Ispunitke podatke iz lične karte i unesite broj banke gde želite da vam novac bude uplaćen.

Pritisnete POŠALJI ZAHTEV, ako niste dobro upisali neki podatak, program će vam tražiti da ponovite. Nakon uspešne prijave možete proveriti na PROVERA STATUSA PRIJAVE, morate sačekati 10 minuta, Pisaće vam odgovor, da li je prijava uspešno prihvaćena.

Pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Tu pomoć može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili posle tog datuma – Sva deca koja u 2023. godini pune 16 godina, do 20.novembra 2023. godine. Jednokratnu državnu pomoć prošle godine, imali su mladi od 16 do 29 godina (na dan 20. novembar). 

Za svako dete u porodici koja ispunjavaju uslove, posebno se prijavljuje i svako dete posebno ima pravo na 10.000 dinara pomoći.

Podnosilac prijave, odnosno majka, unosiće broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom unosa podataka.

Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Pomoć od 10.000 dinara ta decu: Šta ako nemam račun u banci?

Za one koji nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac. Po unošenju svih potrebnih podataka dobija se i obaveštenje o uspešnoj prijavi.

Proces prijave za ovu pomoć biće otvoren do 20. septembra 2023. godine i odvijaće se elektronski preko portala Uprave za trezor. Isplate će početi od 25. septembra iste godine.

Možda Vam se svidi i