Nasleđivanje neisplaćenih penzija: šta treba da znate

Od strane Ozon
0 komentar


Kada član porodice umre, nerešeno pitanje neisplaćenih penzija često ostavlja naslednike nesigurnim šta je dalje potrebno da urade i kome da se obrate.

.

SREMSKA MITROVICA. U Fondu PIO potvrđuju da članovi porodice imaju pravo da naslede neisplaćeni iznos, ali moraju da zatraže potvrdu od Fonda za overu neisplaćene penzije i pripadajućih novčanih naknada.


Naslednici mogu tražiti porodičnu penziju ako je umrlo lice bilo osiguranik ili korisnik penzije. Podobnost se odnosi na članove porodice koji ispunjavaju uslove za penziju ili imaju najmanje pet godina osiguranja. Slučajevi povreda na radu ili profesionalne bolesti daju članovima porodice pravo na penziju bez obzira na pokriće osiguranja. Supružnici, vanbračni partneri, udovice, udovci, deca i roditelji mogu tražiti porodične penzije, pod određenim uslovima.


Udovice stiču pravo na porodičnu penziju sa 53 godine ili ako postanu nesposobne za rad u roku od godinu dana od smrti supružnika. Udovica koja radi kao staratelj dece takođe ispunjava uslove za porodičnu penziju. Udovci ispunjavaju iste uslove, ali pravo počinje sa 58 godina.


Deca primaju porodičnu penziju do 15. godine. Oni koji pohađaju srednju školu mogu je nastaviti da primaju dok ne završe školovanje, do 20 ili 26 godina za učenike visokog obrazovanja.


Da bi sprečio zloupotrebe, Fond PIO dobija podatke o smrti putem sistema e-Uprave ili prihvata izvod iz matične knjige umrlih od članova porodice. Pravovremeno obaveštavanje Fonda je ključno, posebno za slučajeve kada je preminuli boravio u inostranstvu. Fond izračunava iznos penzije koji dospeva do datuma smrti i obezbeđuje odgovarajuću isplatu, rešavajući svaku preplatu.


Nasleđivanje neisplaćenih penzija zahteva razumevanje kriterijuma podobnosti i poštovanje procedura. Članovi porodice mogu tražiti porodičnu penziju uz posebne uslove. Pravovremeno obaveštavanje Fonda PIO je od suštinskog značaja za sprečavanje zloupotreba i obezbeđenje tačnih obračuna.

Možda Vam se svidi i