Međunarodno putničko pristanište u Šapcu

Od strane Ozon
0 komentar

Vlada Srbije usvojila je uredbe o proglašenju lučkih područja dve marine, u Smederevu i Velikom Gradištu i lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Šapcu. Inicijativu za proglašenje lučkih područja Agencija je uputila u prethodnom periodu preko nadležnog ministarstva.

Rad Agencije za na razvoju reke Save za kruzing rezultirala je ulaganjem u izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Šapcu. Radovi uključuju izgradnju plutajućeg objekta sa šipovima, dok će se na samom objektu nalaziti prostorije za smeštaj svih nadležnih službi i lučkog operatera. Realizacija ovog infrastrukturnog projekta doprineće iskorišćenju potencijala Save za unapređenje međunarodnog i domaćeg rečnog putničkog saobraćaja.

Agencija za upravljanje lukama je finansirala izradu tehničke dokumentacije za proglašenje lučkog područja smederevske marine. Tokom ove godine očekuju se ulaganja u čišćenje akvatorije (bagerovanje) na lokaciji marine. 

Pored izrade tehničke dokumentacije za proglašenje lučkog područja, otpočela je realizacija izgradnje marine u Velikom Gradištu.

eKapija

Možda Vam se svidi i