Laćarak dobija solarnu elektranu

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. U vizionarskom potezu ka održivom energetskom razvoju, grad Sremska Mitrovica je napravio značajan korak inicirajući izradu plana detaljne regulacije za solarnu elektranu „Okopi“ u Laćarakskom okrugu..

U eri u kojoj je globalni pomak ka obnovljivim izvorima energije u prvom planu brige za životnu sredinu, grad Sremska Mitrovica, prednjači kao primer. Lokalna uprava krenula je na put razvoja solarne elektrane „Okopi“, što predstavlja značajnu prekretnicu u tranziciji ka održivoj energiji. Planom su navedene predložene granice projekta, koje se prostiru na približno 7,51 hektara.

Očekuje se da će ovaj poduhvat značajno doprineti proizvodnji čiste energije u gradu, dodatno se usklađujući sa globalnim naporima za smanjenje emisije ugljenika i borbu protiv klimatskih promena.

Strateško planiranje za održivu budućnost

U srcu ovog projekta je osnovni koncept održivog razvoja. Solarna elektrana „Okopi“ je zamišljena kao kohezivni kompleks posvećen iskorišćavanju energije sunca. Prostorna organizacija projekta zasnovana je na smernicama utvrđenim u Prostornom planu opštine Sremska Mitrovica, sa jakim akcentom na održivost i zaštitu životne sredine. Principi koji vode projekat Razvoj solarne elektrane „Okopi“ će se pridržavati principa koji kao prioritet postavljaju održivo korišćenje zemljišta, korišćenje obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost.

Transformisanje poljoprivrede u obnovljivu energiju

Jedan od ciljeva ovog projekta je da se deo poljoprivrednog zemljišta transformiše u veštačko neobradivo zemljište. Time će se otvoriti put za izgradnju prateće infrastrukture, uključujući objekte za priključenje elektrane na električnu mrežu i druge neophodne instalacije. Preostalo zemljište će nastaviti da služi u poljoprivredne svrhe, promovišući harmoničan suživot proizvodnje solarne energije i kompatibilnog korišćenja zemljišta.

Vizija saradnje

Konceptualni okvir projekta je zasnovan na urbanističko-planskim odredbama zacrtanim u Prostornom planu opštine Sremska Mitrovica. Uzima u obzir nove potrebe i trendove u proizvodnji obnovljive energije, istovremeno osiguravajući optimalnu prostornu organizaciju koja se može implementirati u fazama, omogućavajući svakoj fazi da funkcioniše nezavisno dok se ceo kompleks ne poveže besprekorno.

Put do čiste energije

U okviru ovog poduhvata, grad Sremska Mitrovica je obezbedio finansiranje iz eksternih izvora, pri čemu Investitor nadgleda finansijske aranžmane.

Odgovornost za izradu Plana detaljne regulacije poverena je Javnom preduzeću „Urbanizam“ u Sremskoj Mitrovici. Predviđeno je da plan bude završen u roku od 180 dana, uz pribavljanje svih relevantnih uslova i saglasnosti nadležnih javnih preduzeća i ustanova. Angažovanje zajednice Transparentnost i angažman javnosti su centralni u pristupu grada.

Materijali u vezi sa projektom biće stavljeni na rani javni uvid u periodu od 15 dana u Gradskoj kući Sremska Mitrovica. Nakon ove početne faze, nacrt plana će biti podvrgnut stručnoj proceni i biće otvoren za uvid javnosti u produženom periodu od 30 dana na istoj lokaciji.

Napredak projekta i ključni detalji će takođe biti objavljeni u lokalnim novinama, kako bi se osiguralo da građani budu dobro informisani.

Procena uticaja na životnu sredinu

Naime, doneta je odluka da se ne sprovodi strateška procena uticaja na životnu sredinu za solarnu elektranu „Okopi“, po rešenju Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju Sremske Mitrovice, uz mišljenje iz Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine (br. 501-96/2023-Ks od 24.05.2023. godine). Projekat solarne elektrane „Okopi“ je primer kako grad preduzima proaktivne mere za prihvatanje obnovljive energije, zaštitu životne sredine i stimulisanje održivog urbanog razvoja. Kako napreduje, služi kao svetionik nade za zajednice koje žele da pređu ka zelenijoj, čistijoj i održivijoj budućnosti.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar