Komunalije: Gradska čistoća, pogrebno, higijena i pijaca rade tokom praznika

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Sektor Gradska čistoća – radi odvoz otpada tokom praznika – Prema informacija iz Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije“, 15 i 16. februara, će redovno vršiti odvoz smeća individualnim domaćinstvima.

Sektor Parking servis – ne vrši naplatu parkiranja
Sektor Administarcija- ne radi
Sektor Gradsko zelenilo- ne radi
Sektor Zoohigijena – ne radi
Reciklažno dvorište – radi od 09h – 17h
Sektor Pogrebne Usluge- dežurstvo tokom praznika
Sektor Gradska pijaca – radi tokom praznika smanjenim
intenzitetom

Sektor Higijena grada – radi tokom praznika smanjenim
intenzitetom

Možda Vam se svidi i