Koliko treba da ima staža buduća mama da bi dobila zagarantovan minimalac?

Od strane Ozon
0 komentar

 SREMSKA MITROVICA. Od 1. januara 2023. godine povećan je minimalac, ali žene koje su na odsustvu radi nege deteta nastaviće da primaju prethodni iznos minimalne zarade dok se ne vrate na radno mesto.

Prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Pravo na porodiljsko imaju i nezaposlene žene koje su u periodu od 18 meseci pre porođaja imale određene prihode i one majke koje su u istom periodu bile poljoprivredni osiguranici.

Što znači da mame koje nisu radile 18 meseci u kontinuitetu pre otvaranja porodiljskog bolovanja jer one posle trećeg meseca, a do detetove prve godine, što je devet meseci, mogu da primaju novac koji je mnogo manji od minimalca, u zavisnosti od proseka zarade, koji se računa na 18 meseci.

Regulacija odsustva za porodilje ostvarena je Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. Izmenom ovih zakona, pravo na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta sada pored žena koje su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno, imaju i one žene koje su radno angažovane na privremenim i povremenim poslovima i ostalim ugovorima van radnog odnosa. 

Pravo na nadoknadu zarade imaju i žene koje su ušle u radni odnos posle rođenja deteta iako nisu bile zaposlene u trenutku njegovog rođenja. Uslov za to je da su u poslednjih 18 meseci pre ostvarivale prihod u vidu zarade na koji su plaćani doprinosi za socijalno osiguranje. Pravo na porodiljsko imaju i nezaposlene žene koje su u periodu od 18 meseci pre porođaja imale određene prihode i one majke koje su u istom periodu bile poljoprivredni osiguranici.

Ukoliko je dete usvojeno, pravo na naknadu ima jedan od usvojitelja deteta odnosno njegov staratelj.

Sa obzirom na to da se porodiljsko odsustvo otvara radi pripreme majke za porođaj i njen oporavak nakon istog, majke su prvenstveni korisnici ovog prava. 

Međutim, postoje posebni slučajevi u kojima otac može koristiti porodiljsko bolovanje. Ukoliko majka napusti dete, izdržava zatvorsku kaznu, ima opravdane razloge zašto je sprečena da brine o bebi ili je reč o smrtnom slučaju, onda otac ima pravo na porodiljsko odsustvo.

Na odsustvo radi brige o detetu ili posebne brige o detetu ima prava jedan od roditelja, pa samim tim posle isteka 3 meseca od rođenja deteta, otac može preuzeti brigu o njemu.

Pravo na porodiljsko ostvaruje porodilja koja ima minimum jednu evidentiranu osnovicu na koju su plaćeni doprinosi na zaradu, dok je do sada uslov bio najmanje šest osnovica sa uplaćenim doprinosima.

Ove izmene odnose se samo na porodiljsko odsustvo koje traje dok dete ne napuni 3 meseca, a za odsustvo radi nege deteta ne važi. Naknada za odsustvo radi nege deteta može biti manja od minimalne plate.

Možda Vam se svidi i