Izbori 2023: Rokovi za predaju izbornih lista na Pokrajinskim Izborima – do 26. novembra u ponoć

Od strane Ozon
0 komentar

Pokrajinska izborna komisija objavila je rokovnik za predstojeće vanredne pokrajinske izbore zakazane za 17. decembar, postavljajući jasne smernice za učesnike u izbornom procesu.

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 17. decembar 2023. godine

Učesnici na ovim izborima imaju vrlo ograničen period – devet dana do 26. novembra u ponoć – da podnesu izborne liste sa overenim izjavama podrške građana. Obrasci za podnošenje izbornih lista su već dostupni, a prvi su ih preuzeli članovi SNS, koji su odmah započeli proces prikupljanja potpisa i brzo ih predali.

Po podnošenju, PIK ima 48 sati da proglasi, odbaci ili zahteva od podnosioca ispravku eventualnih nedostataka na listi. Nakon ispravki, PIK će u roku od 24 sata proglasiti ispravljenu izbornu listu.

Sledeći ključni datum je 1. decembar, kada kandidati mogu da povuku izborne liste. Istog dana, građani imaju rok za zahtev za upis u birački spisak ili eventualne promene u istom.

Biračka mesta će biti određena i objavljena najkasnije do 26. novembra. Takođe, prijave za posmatranje rada organa su moguće do 9. decembra za domaće posmatrače i do 6. decembra za međunarodne organizacije. Pozivi za glasanje građanima bi trebalo da stignu najkasnije do 11. decembra.

Glasanje će biti otvoreno 17. decembra od 7 časova do 20 časova, pri čemu posebna pravila važe za one koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu zbog zdravstvenih razloga.

Nakon zatvaranja biračkih mesta 17. decembra u 20 časova počinje izborna tišina koja traje do objavljivanja preliminarnih rezultata izbora, koji se očekuju u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mesta.

Nakon svih procesa, ukupni izveštaj o rezultatima glasanja biće objavljen u roku od 96 sati od prijema svih zbirnih izveštaja, a novi mandati će biti dodeljeni u roku od 10 dana od objave konačnih rezultata izbora.

Uvid u deo biračkog spiska grada Sremska Mitrovica

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS)  i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.
Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://upit.birackispisak.gov.rs/
JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši gradska uprava.
Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.
Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi u vremenu od 07:00 do 15:00 časova svakog radnog dana, a najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska – do 01. decembra 2023.godine.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno do 01. decembra 2023. godine) donosi gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.
Podnosilac zahteva može na rešenje gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

Možda Vam se svidi i