Fondacija Divac: Konkurs za mlade

Od strane Ozon
0 komentar

Vranje, Sremska Mitrovica, 26septembar 2023. godina – Fondacija Ana i Vlade Divac objavila je konkurs za dostavljanje predloga projekataneformalnih grupa mladih (do 32 godine) sapodručja lokalnih samouprava Sremske Mitrovice i Vranja.

Omladinski fondovi podržavaju originalne, zanimljive i korisne projekte, u iznosu do 100.000 dinara, koji podstiču mlade da postanu aktivničlanovi lokalne zajednice. Podržani projektirealizovaće se na teritoriji lokalnih samoupravaVranja i Sremske Mitrovice, imaće cilj da unapredekvalitet života mladih u oblasti kulture, sporta, zdravstva, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma, i sprovodićese od 25. oktobra 2023. do 31. marta 2024. godine.

Rok za podnošenje predloga projekata je 9. oktobar 2023. godine do 17 časova.

Zainteresovane grupe mladih treba da popune formular za predlog projekta koji mogu preuzeti na www.divac.com/omladinski-fond.

Nakon zatvaranja konkursa, članovi Omladinskog fonda će izvršiti prvi krug selekcije i pozvati na intervju po tri člana iz svakog izabranog tima.

Projekat Omladinski fondovi se realizuje sa ciljem povećanja učešća mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu sredstava projektima koje iniciraju i vode mladi ljudi. Svakim Omladinskim fondom upravlja osam mladih iz lokalne zajednice. Članovi i članice odbora koji raspisuju konkurs i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih sa teritorije date opštine. Omladinski fondovi su deo projekta Regionalno partnerstvo mladih koji Fondacija Ana i Vlade Divac realizuje u partnerstvu sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI) i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Za više informacija o projektu Regionalna partnerstvo mladih kontaktirajte Petru Divac iz Fondacije Ana i Vlade Divac na petra@divac.com. Za više informacija o USAID-u kontaktirajte Jelenu Popović na jpopovic@usaid.gov.

Možda Vam se svidi i