Da li znate ko je najpoznatiji svetski poznavalac istorije Sirmiuma?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. 8. marta 1930. godine rođen je Petar Milošević, najpoznatiji svetski poznavalac istorije Sirmiuma, koji je živeo u Sremskoj Mitrovici.

Završio je klasičnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao 1978. godine sa tezom o sirmijumskim nekropolama, a potom stekao i zvanje naučnog saradnika Arheološkog instituta SANU.

U svom naučnom radu najviše se ispoljio proučavajući arheologiju i istoriju antičkog Sirmiuma i rimsku kulturu u Sremu, ali i na široj teritoriji Srbije i Jugoslavije.

Napisao je preko 70 studija i naučnih priloga, koji su objavljeni u stručnim jugoslovenskim i inostranim časopisima, oko 140 popularnih radova, knjiga i publikacija, kao i više od 700 zapaženih novinskih članaka i feljtona.

Autor je, takođe, nekoliko scenarija za dokumentarne filmove. Dobitnik je više jugoslovenskih priznanja za svoj naučni rad i popularizaciju antičke kulture na našem prostoru.

Od strane naučnika i stručnjaka nazvan je „ocem istorije Srema“. Uvršćen je u knjigu 1000 najznamenitijih naučnika XX veka od strane američkog bibliografskog zavoda.

Preminuo je juna meseca 2002. u svom rodnom gradu, kojem je posvetio ceo svoj život i radni vek. U smrt je otišao onako kako je živeo i stvarao. Tiho i usamljenički.

U centralnom gradskom parku u Sremskoj Mitrovici postavljena je bista sa njegovim likom.

Petar Milošević
Petar Milošević

Stalnu postavku Muzeja Srema, dizajnirao je najpopularniji arheolog Sremske Mitrovice Petar Milošević.

Kroz vekove Sirmiuma – Petar Milošević/Radomir Prica

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik