Početak kupališne sezone na Gradskoj plaži, popularnim „Brionima“, zakazan je za 10. jun, a radovi na uređenju plaže počeće 20. maja, po planu i programu za održavanje plaže u Sremskoj Mitrovici za 2022. godinu.

Priprema podloge za kupanje, Nabavka i prevoz savskog peska, farbanje i ugradnja štafli i dasaka na postojećim klupama i tribinama kod odbojkaškog terena, nabavka i postavljanje keramičkih pločica u sanitarnom čvoru, nabavka plastičnih ležaljki, nabavka plastičnih set stolića, nabavka platnenih suncobrana sa plastičnim držačima… samo su neke od priprema za ovogodišnju letnju sezonu.

Za razliku od prethodnih godina, za ovo leto lokalna samouprava po planu održavanja gradske plaže, postaviće 60 novih ležaljki koje će biti prepoznatljive po oštampanom grubu grada, 30 stolića i 30 suncobrana.

Uroš Veselinović, zamenik načelnika za opšte, gradske poslove i imovinu, rekao je da je predlagač nabavke i postavljanja gradska uprava, u okvirru programa uređenja gradske plaže.

Za kompletno uređenje gradske plaže, predviđeno je oko 17 miliona dinara.

“Ovim sredstvima biće finansiran niz aktivnosti kako bi plaža bila još bolja nego prošle godine. Pored uredjenja podloge, spasilačke službe, angažovanja institucija koje se brinu o zdravlju naših građana, grad je predvideo značajan broj sredstava za zanavljanje mobilijara kako za decu a još jedna od novina je ta da će grad nabaviti i ležaljke i suncobrane sa logoima grada. Posebno mi je drago što će se i turistička organizacija grada uključiti u samu plažu jer to predstavlja turistički potencijal za naš grad. Pored Mitrovčana na našu plažu vole da dođu iz Rume i Šapca i svake godine pokušavamo da uradimo nešto novo.” rekao je Veselinović.

Šta sve podrazumeva uređenje i održavanje gradske plaže u Sremskoj Mitrovici?

PRIPREMA PODLOGE ZA KUPANjE, SUNČANjE I REKREACIJ, rok za izvođenje radova 20. 05. – 10. 06. 2022.

1 Priprema podloge za kupanje, 300 h 50 m, sa razastiranjem i planiranjem separacije i peska
2 Nabavka i prevoz čiste frakcije-šljunak separirani
3 Nabavka i prevoz savskog peska

II NOVA OPREMA I NOVI OBJEKTI rok za izvođenje radova je od 20. 05. do 10. 09. 2022. god.
1 Nabavka, farbanje i ugradnja štafli i dasaka na postojećim klupama i tribinama kod odbojkaškog terena
2 Nabavka i postavljanje keramičkih pločica u sanitarnom čvoru
3 Izrada staza od drvenih letvica
4 Reparacija postojećih staza od drvenih letvica (bajcovanje sa pripremnim radovima, zamena traka za povezivanje letvica)
5 Izrada armirano betonskih staza sa prethodnim pripremnim radovima, iskop i nasipanje šljunka.
6 Nabavka plastičnih ležaljki.
7 Nabavka plastičnih set stolića
8 Nabavka platnenih suncobrana sa plastičnim držačima.
9 Nabavka betonskih žardinjera.
10 Nabavka i postavljanje dečijeg mobilijara kom

III HEMIJSKA I BAKTERIOLOŠKA ANALIZA VODE rok za izvođenje radova je od 01. 06. do 10. 09. 2022. god.

1 Stalna kontrola hemijske i bakteriološke ispravnosti vode (jedanput nedeljno), redovno obaveštavati korisnike. Analizu vode vršiti na tri lokacije: mala plaža,dispanzer na Savi, početak plaže kod „Vala“. analiza

IV SPASILAČKA I ČUVARSKA SLUŽBA rok za izvođenje radova je od 10. 06. do 10. 09. 2022. god.
1 Spasilačka služba – Radno vreme izvršilaca od 10:00 do 20:00 časova (1 izvršilac u čamcu i 4 izvršioca na obali, pravilno raspoređeni, zaduženi za 300 m. plaže). Radno vreme:
Dnevni čuvari: od 10. 06. – 10.09. 2021. od 6:00 do 22:00 časa, 4 izvršioca (2 izvršioca od 6:00 do 14:00 i 2 izvršioca 14:00 do 22:00 časa)
Noćni čuvari: od 20. 05. – 10.09. 2021. radno vreme 22:00 do 6:00 časova, 2 izvršioca

V PRUŽANjE ZDRAVSTVENIH USLUGA rok za izvođenje radova je od 10. 06. do 10. 09. 2022. god.
1 Pružanje zdravstvenih usluga dan

Zdravstvene usluge posetiocima gradske plaže svakog dana od 10:00 do 20:00 časova u periodu od 10.06. do 10.09.2022. god. sa dva izvršioca, jedan lekar i jedan tehničar.

VI PRIPREMA, MONTAŽA, ODRŽAVANjE, DEMONTAŽA I SKLADIŠTENjE POSTOJEĆIH REKVIZITA I OPREME

 1. PRIPREMNI RADOVI I ODRŽAVANjE
  Pre početka kupališne sezone sve objekte i rekvizite popraviti i ofarbati. Tokom kupališne sezone potrebno je održavati rekvizite i navedenu opremu koja je bila uskladištena, kao i postojeću opremu i objekte na gradskoj plaži: sanitarni čvor, betonske klupe i stolove, betonski stolovi za stoni tenis, biciklarnici, tuševi, stubovi za kante, oglasne table, mreža oko odbojkaškog igrališta i dr.
 1. RADOVI MONTAŽE
  Transport i montaža rekvizita na plažu: ljuljaške, klackalice, slavine za vodu, tuševi, kontejner za hitnu pomoć (1 kom), kontejner JKP Komunalije, kabine za presvlačenje (6 kom), kante za otpatke (18 kom.), bove velike (2 kom.), bove srednje (3 kom.), bove male (4 kom.), bove plivajuće (8 kom.), lanac 6 h 7 m, spojke za sajlu (42 kom.), katanac za čamac (1kom.),
  kanapi (350 m.), betonski tegovi (17 kom.), protivpožarni aparati (2 kom.) i demontažnih korpi za otpatke (30 kom.).
 1. RADOVI DEMONTAŽE
  Na kraju kupališne sezone izvršiti demontažu, utovar, prevoz do skladišta, istovar i skladištenje rekvizita i opreme. Demontirati i zatvoriti postojeće instalacije (vodovod, kanalizacija i elektroinstalacija).
 1. SKLADIŠTENjE OPREME VAN SEZONE
  Skladištenje rekvizita za plažu: ljuljaške, klackalice, slavine za vodu, tuševi, kontejner za hitnu pomoć (1 kom), kabine za presvlačenje (6 kom), kante za otpatke (18 kom.), bove velike (2 kom.), bove srednje (3 kom.), bove male (4 kom.), bove plivajuće (8 kom.), lanac 6*7 m, spojke za sajlu (42 kom.),
  kanapi (350 m.), betonski tegovi (17 kom.), protivpožarni aparati (2 kom.).
 1. ODRŽAVANjE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE
  Pročišćavanje kanalizacionih cevi između tuševa, javnog toaleta i ugostiteljskih objekata pre početka kupališne sezone i tokom kupališne sezone po potrebi, kao i otklanjanje eventualnih kvarova na vodovodu.
 1. MONTAŽA I DEMONTAŽA KUTIJA ZA OSIGURAČE
  Pre početka kupališne sezone izvršiti montažu kutija za osigurače na privremenim objektima i platoima. Po završetku kupališne sezone demontirati i uskladištiti iste, kao i nabavka i zamena sijalica na objektu toaleta. Posle izrade instalacija izvršiti merenje i pribaviti atest za iste.

VII DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA
1 Dezinfekcija peska
2 Dezinsekcija. Obavlja se pre pošetka kupališne sezone na svim travnatim površinama i po potrebi još jedanput u toku sezone.
3 Deratizacija. Vrši se na celoj površini plaže pre kupališne sezone i još jedanput u toku kupališne sezone.

VIII ODRŽAVANjE HIGIJENE

Održavanje sanitarnih čvorova, kontejnera za hitnu pomoć, pražnjenje korpi za otpatke, održavanje higijene u kabinama za presvlačenje, oko tuševa, čišćenje i sakupljanje svih nečistoća (sa staza, zelenih i pešačkih površina, prostora za kupanje i sunčanje) u toku radnog vremena. Izvođač je dužan da obezbedi potrebnu količinu materijala za održavanje (toalet papir, tečni sapun, papirne ubruse) za sanitarni čvor.

IX VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA

1 Montaža i demontaža vodomera i povezivanje sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom (toalet, 3 tuša, kontejner za prvu pomoć i kontejner za JKP Komunalije)

2 Popravka, zamena i montaža tuševa, vodovodnog i kanalizacionog materijala i opreme (slavine, ventili, sifoni, wc šolje, pisoari, ispirači, tuševi…) paušalno

3 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala kao i sanitarne opreme (slavine, ventili, sifoni, wc šolje, pisoari, ispirači, tuševi…) paušalno

Možda Vam se svidi i