U narednoj školskoj godini Grad Sremska Mitrovica će imati 654 đaka prvaka

Od strane Ozon
0 komentar

Od prvog septembra, u školske klupe Mitrovačkih osnovnih škola sešće 654 đaka prvaka, a njihov upis je počeo 1. aprila i traje do 31.05.2022.godine.

Prema podacima 654 dece stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole, uz napomenu da će zvanični podaci o obuhvatu dece biti poznati krajem aprila.

U prvi razred osnovne škole, u narednoj školskoj godini, upisuju se deca koja će do 1. septembra imati najmanje šest i po, odnosno najviše sedam i po godina. To su deca rođena od 1. marta 2015. do 29. septembra 2016. godine. 

Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa zakonom. Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Kako roditelji prijavljuju u koju školu žele da im dete bude upisano?

Roditelju ili drugom zakonskom zastupniku dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole  omogućeno je da iskažu interesovanje za upis deteta u određenu školu.

Pregledi i testiranja

 Ispitivanje deteta vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standarnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Sadržaj dokumentacije o zdravstvenog pregleda dece uređeno je propisima koji su u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Dokumenta za upis u osnovnu školu

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uverenje o pohađanju predškolskog programa

– Dokaz o lekarskom pregledu deteta

– Dokaz o prebivalištu roditelja

Sistematski pregled

Sistematski pregled je obavezan za svako dete koje se upisuje u prvi razred. On se obavlja kod pedijatra, koji na osnovu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta, i na osnovu toga izdaje potvrdu koja se prilaže prilikom upisa deteta u osnovnu školu.

Sistematski pregled dece pred upis u osnovnu školu se sastoji od pregleda otorinolaringologa, oftalmologa, lekara fizijatra, logopeda, stomatologa, laboratorijske analize krvi i urina, provera vakcinalnog statusa i vakcinacija. Za sve ove preglede upute izdaje pedijatar kod kojeg se prvo odlazi, i dolazi nakon svih urađenih pregleda.

Možda Vam se svidi i