ŠTA VAM SVE TREBA OD DOKUMENATA AKO KONKURIŠETE ZA 20 HILJADA EVRA ZA STAN?

Od strane Ozon
0 komentar

Prijava građana koji su zainteresovani za ostavrivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, kao i kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, počelo je juče.

Ukoliko i vi spadate u grupu građani koji će konkurisati za pomoć države u vrednosti do 20.000 evra, treba da znate koja dokumentacija vam je potrebna.

Osim dokaza koji se pribavljaju po službenoj dužnosti, potrebno vam je još 14 dokumenata.

Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici

Potreban vam je izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, i to ne stariji od mesec dana.

Dokaz o statusu jednoroditeljske porodice

Pod ovim se podrazumeva izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju, takođe ne starije od mesec dana.

Uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave

Potreban vam je dokaz lokalne samouprave u kojoj ste imali registrovano prebivalište, da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva niste se vodili kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje.

Izjava podnosioca zahteva

Izjavu treba da date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u vlasništvu nemate stan ili kuću na teritoriji Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu. Neophodno je da izjavu overite kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Možda Vam se svidi i