Skupština: O postavljanju spomenika Milenku Božiću – HEROJU SA KOŠARA.

Od strane Ozon
0 komentar

Za odluku o postavljanju spomenika, heroju sa Košara, Milenku Božiću, glasaće odbornici grada Sremske Mitrovice u ponedeljak, za kada je zakazana Skupština grada.

Mesna zajednica Laćarak iz Laćarka je Gradskoj upravi za kulturu i sport podnela je inicijativu za postavljanje spomenika – biste Milenku Božiću.

U inicijativi su naveli da mole da im se odobri podizanje spomen biste Milenku Božiću, koji je bio heroj sa Košara, gde je i nastradao od strane šiptarskih terorista. Milenko Božić odlikovan je ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Predlažu da spomen bista bude postavljena na parceli br. 1029 k.o. Laćarak, u samom centru Laćarka, ispred spomen obeležja i pored zgrade Mesne zajednice „Laćarak“.
Gradska uprava za kulturu i sport je u skladu sa članom 7 Odluke o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“ br. 7/2018) formirala radni tim koji je pribavio stručna mišljenja Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, a u
kojima je dato mišljenje da spomenik može biti podignut na predloženoj lokaciji, odnosno na parceli broj 1029/1 u centru Laćarka.
Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj je dana 17.01.2022. godine dala saglasnost na procenu finansijskih efekata u kome je navela da donošenje predmetne Odluke nema uticaja na budžet Grada Sremska Mitrovica ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani.
Sredstva za izradu i podizanje spomenika biće obezbeđena u budžetu Grada Sremska
Mitrovica.

Možda Vam se svidi i