Skupština: 38 ZA. Stadion, Čalma, gradsko groblje…

Od strane Ozon
3 komentari

                  Većina odbornika Skupštine Sremske Mitrovice danas je usvojila sve tačke dnevnog reda Skupštine.

Na 19.sednici Skupštine Sremske Mitrovice pred odbornicima su bile 23 tačke dnevnog reda. Zasedanje Skupštine počelo je potvrđivanjem mandata odborniku Danijeli Živković.

Za prvih šest tačaka dnevnog reda glasalo je 38 odbornika „za“, dok protiv i uzdržanih nije bilo.

  • Predlog odluke o donošenju PDR komleksa gradskog stadiona u  zoni KPZ-a u Sremskoj Mitrovici.

„Plan detaljne regulacije kompleksa sa gradskim stadionom je plan koji će nam doneti razvoj severnog dela grada Sremska Mitrovica i omogućiti sve one sporne situacije oko korišćenja fudbalskih igrališta na teritoriji grada sada odvijaju, u smislu pristupa objektu, kvalitetu objekta, sadržine koje prate takve sportske terene, doneće nam poboljšanje u smislu organizacije trkačke staze na hipodromu, dakle zameniće se položaj postojećeg hipodroma prema istoku, on će obezbediti sve elemente trkačke staze za odvijanje aktivnosti konjičkog sporta. Obezbediće se i jedan deo za formiranje gradskih parcela za izgradnju jednoporodičnih stambenih objekata i u tom smislu ovaj plan ima ekonomsku opravdanost da se na tom prostoru grade novi sadržaji koji će pored toga što će ga koristiti gradjani Sremske Mitrovice koristiti i gradjani iz okruženja, Beograda, Novog Sada za održavanje sportskih takmičenja i u tom smislu veliki protok ljudi na tom prostoru doneće i ekonomsku dobit ovom gradu“, rekla je Mira Vašut, direktorica JP za poslove urbanizma.

  • Predlog odluke o izradi PDR centralnog gradskog groblja u Sremskoj Mitrovici.

Danas je doneta i odluka o planu detaljne regulacije centralnog groblja Sremska Mitrovica.  „Taj plan je donet davnih dana i taj plan je imao koncept komunalnih sadržaja sa konceptom kombinacije grobnih polja i zelenih površina parkovskog karaktera, od 73 godine kada se pričalo o ovom konceptu došlo je do malog nesklada i u tom smislu je grad poručio plan detaljne regulacije koji će sada taj koncept održati, znači gradsko groblje treba da ima i dalje koncept komunalnih površina za sahranjivanje i zelenih parkovskih površina. Iskoristićemo priliku i da se postigne mogućnost izgradnje nedostajućih objekata i infrastrukture, pre svega pristupačnosti groblju jer je groblje poraslo u smislu prostora a njegova pristupačnost naročito osobama sa posebnim potrebama i starijim je sada težak. Formiraće se saobraćajnice koje će dovesti saobraćaj i do druge izgradnje groblja i na tom prostoru će se izgraditi i sanitarni objekti, objekti za smeštaj mašina za uredjenje groblja napraviće se mogućnost da se sa još jedne strane pristupi. U tom smislu će se opredeliti i prostori koji će sada osavremeniti a to su potrebe za izgradnjom kolubarijuma, grobnih polja gde će se sahranjivati na jedan drugi način u smislu postavljanja spomen obeležja, da se sahranjuje bez vertikalnih spomen obeležja, rozarijumi, prostori za aleju zaslužnih gradjana i druge sadržaje koji će osavremeniti način ove komunalne delatnosti. Sam ulazni prostor u groblje planiramo da uredimo tako da će se naglasiti sam ulaz u groblje, omogućiće se izgradnja trajnih objekata za komercijalne delatnosti, kiosci će imati mogućnost da budu u stalnim objektima da ljudi koji se bave time mogu da obavljaju normalno svoju delatnost. Proširiće se drenažni sistem, javna rasveta i poseban apostrof će biti na zelenim površinama i radiće se 60-40 posto, rekla je Vašut.

  • Predlog odluke o izradi PDR centralnog bloka sa parkom u naselju Čalma, grad Sremska Mitrovica.

Mira Vašut, direktorica JP za poslove urbanizma, govorila je o prostornom planu bloka u u centralnoj zoni Čalme. „Na ovom prostoru obuhvataju se dve zone ili dva bloka, jedan je blok sa naseljskim parkom spomen obeležja iz Drugog svetskog rata i objektima u javnoj nameni i objektima u tercijarnoj nameni, promene koje će se desiti u ovom bloku, ovaj plan mora da sadrži sve elemente centralne zone jednog seoskog naselja i da se podigne njihov urbanitet. Urediće se park, prostor za izgradnju, projekat za objekat koji će najverovatnije biti u smislu kulture, izgradnja savremenog objekta prodavnice u Čalmi. Što se tiče stanovanja ruralnog karaktera, planiramo da se to ubaci u poslovanje centralnog sadržaja, na postojećim parcelama u privatnom vlasništvu mogu se graditi objekti koji će u svom prizemlju imati sadržaj od značaja, banke, ambulante i u tom smislu aktiviranjem ovog dela moćiće se podići neki stepen urbaniteta i mogućnosti da se stanovnici Čalme tu mogu zaposliti i raditi.”

  • Predlog odluкe o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostornog bloкa između ulica Arsenija Čarnojevića, Kuzminsкa, Zmaj Jovina i Svetog Dimitrija, Grad Sremsкa Mitrovica

Kada je u pitanju plan detaljne regulacije odnosno izmene i dopune dela kompleksa sportsko rekreativnog centra u stambenom naselju PSC “Pinki”, ovde se radi o ciljanoj izmeni u prostornoj celini A koja je predvidjena za sportske terene i sportske objekte u javnoj nameni. Kako bi se ovaj prostor bolje koristio u smislu objekata koji treba da prate postojeće sportske objekte kao što je hala i bazen sa smeštajnim kapacitetima za smeštaj sportista onih koji dolaze u naš grad na takmičenja, pripreme dobili smo nalog od našeg osnivača, grada Sremska Mitrovica da samo u toj prostornoj celini A sada bude definisan za izgradnju objekata u ostaloj nameni, svi ostali planovi važećeg plana ostaju isti osim u tol delu gde će se izvršiti preparcelacija, formirati parcela za izgradnju tog objekta smeštajnih kapaciteta i izgraditi pristup saobraćajnice da se može prići bazenu i tim objektima i formirati parking koji je sada kao i svuda u gradu pomalo problematičan, rekla je Vašut.

Danas je usvojen i predlog odluкe o izmenama i dopunama odluкe o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremsкa Mitrovica, predlog odluкe o postavljanju spomeniкa – biste Milenкu Božiću, heroju sa Košara.

Danas su na održanoj skupštini grada Sremske Mitrovice usvojene sve tačke dnevnog reda, osim dve koje su povučene. U pitanju je otuđenje zemljišta u Čalmi.

Možda Vam se svidi i

3 komentari

slobodan 31.01.2022. - 3:45 pm

….uređenje prostora kod PSC Pinki je odlična stvar….pitanje :Kada se očekuje realizacija ? (ako neko zna )
Šta je sa rekonstrukcijom Gradske pijace….priča se o tome više godina , ali izgleda da to nije skoro u planu ?

Džambalaja 31.01.2022. - 6:15 pm

Ljudi, bre, vidi li iko raspale trotorare SVUDA po gradu? Kada će to na red…..

slobodan 02.02.2022. - 2:47 pm

……rekonstrukcija ulice Branko Radičević u S.M. započeto 2011.godine i još uvek nije završeno ?????
bar da se završi započeto….

Komentari su zatvoreni.