Prva konferencija RELOF2 sutra u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Prva regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finasijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“ biće održana u Sremskoj Mitrovici.

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija organizuje Regionalnu konferenciju „Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalnu“ u sredu, 13. aprila, u Skupštinskoj sali Gradske uprave Sremaska Mitrovica.
Na konferenciji će biti predstavljen Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava (IKBS) na lokalnom nivou, koji je Projekat RELOF2 razvio u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija. Uz Vodič je kreiran i alat za izradu dokumentacione osnove sistema FUK koji u velikoj meri automatizuje proces i olakšava rad na uspostavljanju samog sistema.
Uspostavljanje finsijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava je deo reforme javnih finansija. Njen cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole. Uspostavljanje IFKJ je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava Republike Srbije i preduslov za zatvaranje poglavlja 32 – finansijski nadzor, pri pristupanju EU. Ovu zakonsku obavezu, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih, kao korisnici javnih sredstava, imaju i indirektni budžetski korisnici.

Možda Vam se svidi i