Popis stanovništva u Srbiji od 1. do 31. oktobra

Od strane Ozon
0 komentar

Naredni popis stanovništava, domaćinstava i stanova u Srbiji održaće se od 1. do 31. oktobra ove godine, u skladu sa zakonom koji je usvojen u aprilu prošle godine. 

To je danas najavila pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević i dodala da će na popisu biti dva obrasca, jedan za građane, a drugi za domaćinstvo ili stan.

‒ Važno je da ti podaci služe za nacionalne potrebe, da se obezbedi uporedivost sa prethodnim popisima, da pratimo šta se dešava sa obrazovnim, ekonomskim, demografskim i drugim karakteristikama našeg stanovništva. Važno da naši podaci služe za međunarodna poređenja, kako bi se videlo gde smo u odnosu na države Balkana, druge evopske države ili globalno. Popis će se izvršiti tradicionalnim metodom, koja podrazumeva da obučeni popisivači idu od vrata i vrata i intervjuišu građane. Za potrebe popisa biće obučeno 18.000 popisivača. Novina je da će oni ovoga puta nositi laptopove i odgovore građana unositi u njih, umesto u papirne obrasce hemijskom olovkom ‒ rekla je Lakčević.

Popisivači će biti vidno obeleženi, imaće legitimacije sa imenom i prezimenom, identifikacionim brojem i brojem lične karte, a taj identifikacioni broj će služiti da građani, ako žele, provere sve u vezi sa popisom. Javni poziv za popisivače biće raspisan oko 20. jula. Na osnovu prijava rangiraće se kandidati, a oni moraju da budu državljani Srbije, da budu punoletni, da imaju najmanje trogodišnju srednju školu, da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi postupak, prenosi RTV.

Lakčević ističe da obrasci sadrže sva obavezna obeležja, kao što su pol, državljanstvo, bračno stanje, gde ste živeli, kada ste se doselili, broj živorođene dece, ekonomska aktivnost, najviša završena škola, nacionalna pripadnost, maternji jezik i veroispovest, s tim što na pitanje o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti nije obavezno odgovoriti.

‒ Takođe, uključili smo i pitanje da li lice ima problema u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog invaliditeta i pitanje o načinu putovanja na posao ili školu. To smo uradili nakon sastanaka sa planerima javnog saobraćaja da vidimo kolika je dnevna fluktacija u velikim urbanim centrima između pojedinih destinacija. Svako domaćinstvo koje ima jednog ili više članova u inostranstvu može ako želi da popuni obrazac i za lice koje je odsutno. Međutim, da li će to lice biti uključeno u popis zavisi od toga koliko je odsutno i koji su razlozi odsutnosti ‒ zaključila je Lakčević.

RTV

Možda Vam se svidi i