Pet novih konkursa iz oblasti obrazovanja i nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

Od strane Ozon
0 komentar

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je danas pet novih konkursa, dva iz oblasti obrazovanja i tri iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Putem ovih konkursa, ukupno se dodeljuje 31,2 miliona dinara, raspoređenih na sledeći način:

  1. 10.203.608,00 miliona dinara za troškove obuke talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola s teritorije AP Vojvodine i angažovanja stručnih saradnika na Andrevlju za 2022. godinu (dva miliona za osnovne škole, 8.203.608,00 miliona za srednje škole);
  2. Dvadeset miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (petnaest miliona na nivou osnovnog i pet miliona na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja);
  3. Milion dinara za programe i projekte nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja – dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima (700 hiljada dinara za aktivnosti, programe i projekte u oblasti osnovnog i 300 hiljada dinara u oblasti srednjeg obrazovanja).

Što se tiče preostala dva konkursa iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a to su Konkurs za izbor pisanog rada na temu „Moj slavni sugrađanin” i Konkurs za izbor video rada na temu „Izjasni se”, autori najbolje rangiranih radova nagrađuju se multimedijalnim uređajima.

Rok za podnošenje prijava pod tačkama 1, 2. i 3. jeste 28. septembar, dok je za konkurse za izbor pisanog i video rada rok apliciranja 30. septembar 2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na sledeću adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, s naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Obrazac upitnika s prilozima može se preuzeti na sajtu pomenutog sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs .

Možda Vam se svidi i