OBJAVLJEN OGLAS Zakup lokacije radi postavljanja kioska u Masarikovoj

Od strane Ozon
0 komentar

Predmet javnog oglasa je – davanje u zakup lokacija na javnoj površini radi postavljanja manjeg montažnog objekta-kioska. PRAVO UČEŠĆA imaju pravna lica, preduzetnici i druga lica registrovana u skladu sa Zakonom (udruženja i dr.). Podnosioci prijava za zakup lokacija za kioske moraju imati registrovanu delatnost koja odgovara delatnosti koja je Oglasom predviđena za lokaciju za postavljanje kioska za koju se prijavljuju.

Blagovremene su prijave koje su predate na pisarnici Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu do dana 13.10.2022. godine do 14 časova, odnosno poslate poštom preporučeno do 13.10.2022. godine.

Javno nadmetanje održaće se u prisustvu Komisije i zainteresovanih lica dana 18.10.2022. godine (utorak), s početkom u 10 časova u sali IV Gradske kuće. Grafički prikazi lokacija – mesta biće istaknuti na oglasnoj tabli Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13.

Možda Vam se svidi i