Vojvođanski ratari za setvu mogu dobiti kredit do 3 miliona s kamatom 1%

Od strane Ozon
0 komentar

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za nabavku semena, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi za 2022. godinu. Na konkursu koji će trajati do 31. oktobra mogu da učestvuju poljoprivrednici – fizička lica, kao i pravna lica iz Vojvodine, s aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Oni mogu da se prijave za kredit za kupovinu sertifikovane semenske robe (proizvedeno od semena poznatog genetičkog porekla i genetičke čistoće čija je proizvodnja kontrolisana i koje je ispitano, dorađeno i deklarisano), veštačkog đubriva (svako sredstvo za ishranu bilja koje je stavljeno u promet u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje oblast ishrane bilja) i zaštitnih hemijskih sredstava u poljoprivredi.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– Maksimalan iznos kredita 3.000.000,00 dinara,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 500.000,00 dinara,
– Rok otplate zaključno sa 30.10.2023. godine u jednokratnom iznosu.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču robe ili repromaterijala koju bude odabrao učesnik konkursa.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu, između ostalog, i originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu. Na predračunu mora da se navede da je roba deklarisana.
Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja sertifikovane semenske robe sa deklaracijom,prodaja veštačkog đubriva i zaštitnih hemijskih sredstava u poljoprivredi. Uvezeno seme uz otpremnicu, mora da ima fitosertifikat, sertifikat o sortnosti semena (OECD) i sertifikat o kvalitetu semena (ISTA).

Konkurs i obrazac prijave možete preuzeti ovde:

Možda Vam se svidi i