OBAVEZE ZA PAUŠALCE U 2022: Proverite poresko sanduče

Od strane Ozon
0 komentar

Svi preduzetnici paušalci dobili su rešenje o utvrđenim obavezama za 2022. godinu u svoje poresko sanduče.

Poreska uprava je izvršila obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod.

Izveštaj za 48 sati

Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti izveštaj o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda i rešenja o utvrđenoj obavezi u elektronskom obliku u poresko sanduče posredstvom portala ePorezi.

Poreska podseća da je za pristup portalu Poreske uprave neophodan kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems).

Ukoliko pristup poreskom sandučetu vrši drugo lice u ime preduzetnika paušalca, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti. 

Akontacije

MESEČNE akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen za 2022. godinu. Poreska uprava napominje da su u okviru rešenja dostavljeni primeri popunjenih uplatnica za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Možda Vam se svidi i