NAPRAVI PROMENU “Stonogica“ u međunarodnom projekatu “Design for change”

Od strane Ozon
0 komentar

Ekološka predškolska ustanova “Stonogica“ uključila se u međunarodni projekat “Design for change”.

Design for Change je međunarodno nagrađivani edukativni program osnovan 2009. godine u Indiji koji se od tada do danas proširio u više od 60 zemalja.

Design for change daje deci mogućnost da iskažu svoje ideje za bolji svet i da ih ostvare – DANAS!

Specifičnost projekta bazira se na saradnji sa lokalnom zajednicom. Tokom rada na projektu deca  su sarađivala sa nekoliko preduzetnika i veterinarskom stanicom, koji su bila pomoć deci u rešavanju problema koja su deca sama iznela.

Deca su primetila da je problem u lokalnoj zajednici. Ono što su deca ove predškolske ustanove iznela kao problem su psi lutalice. “ Istraživali smo najpre kroz anketu sprovedenu među roditeljima dece koja pohađaju ustanovu, sa pitanjima:  gde su najčešće mogli da vide pse lutalice i da li ih se plaše. Istraživali smo i da li u našem gradu postoji prihvatilište za pse i gde se nalazi. U ovaj projekat uključili smo veterinara Vladu Ljubišića , koji nam je preneo delić svog zanimanja kroz radionicu sa decom, u kojoj su deca proširila svoja znanja, kažu iz Stonogice.

Jedna od akcija, kako bi naučili o pravilnom postupanju prema životinjama, bila je i da deca zajedno sa vaspitačicama naprave kućicu za pse.

“Došli smo na ideju da napravimo kućicu sa psa koju bi postavili u gradu, zajedno sa hranom. U realizaciji ove ideje su nam pomogli roditelji dece koja pohađaju ustanovu, veterinarska stanica “Sava” donirajući hranu i TR i komision “Joves”, donirajući posude za pse. Kućica i hrana su postavljeni u otvorenoj bašti lokala “Čiroki”.

Kroz ovaj projekat cilj je bio da deca razviju ekološko mišljenje, da postanu svesna sveopšte povezanosti i međuzavisnosti svih živih stvorenja kao i odgovornosti pojedinca za živi svet.

Možda Vam se svidi i