NAPRAVI PROMENU “Stonogica“ u međunarodnom projekatu “Design for change”

Od strane Ozon
0 komentar

Ekološka predškolska ustanova “Stonogica“ uključila se u međunarodni projekat “Design for change”.

Design for Change je međunarodno nagrađivani edukativni program osnovan 2009. godine u Indiji koji se od tada do danas proširio u više od 60 zemalja.

Design for change daje deci mogućnost da iskažu svoje ideje za bolji svet i da ih ostvare – DANAS!

Specifičnost projekta bazira se na saradnji sa lokalnom zajednicom. Tokom rada na projektu deca  su sarađivala sa nekoliko preduzetnika i veterinarskom stanicom, koji su bila pomoć deci u rešavanju problema koja su deca sama iznela.

Deca su primetila da je problem u lokalnoj zajednici. Ono što su deca ove predškolske ustanove iznela kao problem su psi lutalice. “ Istraživali smo najpre kroz anketu sprovedenu među roditeljima dece koja pohađaju ustanovu, sa pitanjima:  gde su najčešće mogli da vide pse lutalice i da li ih se plaše. Istraživali smo i da li u našem gradu postoji prihvatilište za pse i gde se nalazi. U ovaj projekat uključili smo veterinara Vladu Ljubišića , koji nam je preneo delić svog zanimanja kroz radionicu sa decom, u kojoj su deca proširila svoja znanja, kažu iz Stonogice.

Jedna od akcija, kako bi naučili o pravilnom postupanju prema životinjama, bila je i da deca zajedno sa vaspitačicama naprave kućicu za pse.

“Došli smo na ideju da napravimo kućicu sa psa koju bi postavili u gradu, zajedno sa hranom. U realizaciji ove ideje su nam pomogli roditelji dece koja pohađaju ustanovu, veterinarska stanica “Sava” donirajući hranu i TR i komision “Joves”, donirajući posude za pse. Kućica i hrana su postavljeni u otvorenoj bašti lokala “Čiroki”.

Kroz ovaj projekat cilj je bio da deca razviju ekološko mišljenje, da postanu svesna sveopšte povezanosti i međuzavisnosti svih živih stvorenja kao i odgovornosti pojedinca za živi svet.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik