Luka u Sremskoj Mitrovici na 14 hektara

Od strane Ozon
0 komentar

Polovinom protekle godine najavljena je izgradnja lučkog kompleksa u Sremskoj Mitrovici, na Savi.

U pitanju je zajednički projekat Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencije za upravljanje lukama.

Nakon što su obelodanjeni pojediti detalji projekta – budući kapacitet od 1.500.000 tona različitog tereta, i površina celokupnog kompleksa od 14 hektara – krenulo se u izradu tehničke dokumentacije koja se polako zaokružuje.

Agencija za upravljanje lukama podnela je Ministarstvu za zaštitu životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica u kojoj su objavljeni djelovi idejnog projekta sa budućim planom izgleda luke.

Prema podnetoj dokumentaciji, luka će se, kao što je i ranije najavljivano, prostirati na 14 hektara, kapaciteta 1.500.000 tona tereta koji obuhvata naftne derivate, žitarice, različite vrste rasutog tereta, tečne proizvode i druge poluproizvode, prenosi Ekapija.

Luka Sremska Mitorvica je planirana kao koncept otvorene luke sa mogućnošću dodatnog proširenja kapaciteta kako se bude povećavao broj korisnika. Predviđeno je da se prostor podeli na četiri zone, odnosno četiri terminala za skladištenje različitih proizvoda i poluproizvoda.

Zona 1 predviđena je da se nalazi na otvorenoj obali uzvodno sve do granice Zone 2, a na tom delu biće izgrađena neophodna lučka infrastruktura za skladištenje žitarica.

Zona 2 kreće uzvodno od pomenute Zone 1 i nizvodno od Zone 3. Predviđena je kao terminal za šljunak, pesak i kamene agregate. U okviru izgradnje neophodne infrastrukture predviđena je i izgradnja nekoliko objekata za separaciju i fabrike betona.

Zona 3 nalazi se na južnoj strani lučkog bazena i predviđena je kao terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata.

Poslednja, Zona 4 obuhvata kompleks RTC Luka Leget i predviđena je za skladištenje i prevoz rasutih tereta. Kako se ističe u studiji, budućim planskim dokumentima treba uzeti u obzir sanaciju i rekonstrukciju postojećih kapaciteta, naročito kada je u pitanju zaštita životne sredine.

U planu je da se na levoj obali basena gradi obaloutvrda u dužini od 200 metara, a takođe se navodi da je usvojen i koncept vertikalne kejske konstrukcije koja će se nalaziti pored terminala za rasute terete u dužini od 177 metara.

Nakon što bude završena administrativna procedura oko studije za procjenu uticaja na životnu sredinu očekuje se da se u potpunosti dovrši idejni projekat i nakon toga lokalna administracija da otpočne proces definisanja i usvajanja pojedinačnih planskih dokumenata.

Možda Vam se svidi i