Izmene poslovnika o radu Skupštine u cilju jačanja lokalnog dijaloga i unapređenja otvorenosti rada Skupštine prema civilnom društvu

Od strane Ozon
0 komentar

Na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine. Izmene su podrazumevale nove odredbe kojima se omogućuje da se na sednicu stalnog radnog tela obavezno poziva predstavnik predlagača, kao i obrađivača akta koji se na sednici razmatra. Takođe, Radno telo može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Radnog tela u raspravi o određenim pitanjima iz nadležnosti radnog tela.

Isto tako, Skupštiski odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine.

Predložene izmene povećavaju transparentnost i otvorenost rada Skupštine grada Sremska Mitrovica za sve pitanja u njenoj nadležnosti, a pogotovo za pitanja zaštite životne sredine za koje su građani i stručna javnost najviše zainteresovani. Navedenim izmena se praktično omogućuje neposredno učešće i prisustvo građana i organizacija civilnog društva u radu lokalnog parlamenta, i to oko njegovih najvažnijih odluka.

Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice, povodom navednih izmena Poslovnika dao je sledeću izjavu: „Ove izmene rezultat su, između ostalog, učešća Grada Sremska Mitrovica u projektu ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije. Radi se o programu koji podržava zajedničke inicijative lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Grad Sremska Mitrovica u ovom projektu sarađuje sa udruženjem „Regionalne inicijative Srema“ iz Rume. Cilj ovog projekta odnosi se upravo na jačanje vidljivosti i kapaciteta “zelenih” i ostalih udruženja građana od interesa u regionu Srema za zagovaranje, učešće, i monitoring u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine, i politike održivog razvoja zajednice. Ovo prvenstveno iz razloga što su teme životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena od krucijalnog značaja i direktno utiču na kvalitet života svih građana u lokalnoj zajednici, pa tako i u našem gradu. Sa druge strane, projekat ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG podstiče unapređenje modela rada lokalnih skupština i operativnih struktura u gradu u cilju veće zastupljenosti predstavnika organizacija civilnog društva i javnosti u donošenju odluka, propisa i projekata koji se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja. Građani, naime, imaju pravo na administraciju koja se ponaša u skladu sa principima “dobre i transparentne uprave” i koja je inkluzivna za javnost“.

Predsednik Skupštine grada, Vladimir Pavlović, smatra da je današnjim izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine učinjen značajan korak u unapređenju rada lokalnog parlamenta i njegovoj otvorenosti za građane, civilni sektor i stručnu javnost, i to oko najvažnijih pitanja, kao što je zaštita životne sredine. „Na ovaj način, gradska skupština svrstava se u retke lokalne institucije u Srbiji koje su donele ovakve odluke u cilju transparentnosti svog rada. Sada nam sleduje neposredna primena ovih dopuna u Poslovniku. To će podrazumevati i određene obuke odbornika o načinu donošenja odluka u oblasti životne sredine, saradnje sa građanima u procesu usvajanja projekata, pre svega zaštite životne sredine i sl. Zadovoljstvo mi je da je Skupština grada dala svoj doprinos projektu koji finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije“ – istakao je Pavlović.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik