Fiskalizacija od 1. maja na snazi. Kazne ogromne!

Od strane Ozon
0 komentar

U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, svi obveznici fiskalizacije su u obavezi da najkasnije do 30. aprila 2022. godine pređu na novi model fiskalizacije , koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softerskog rešenja.

U skladu sa tim, potrebno je da počev od 1.maja 2022. godine, obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. U suprotnom obveznici će biti podložni kaznenim merama, a u skladu sa Zakonom.
Obveznici fiskalizacije su u obavezi da najpre putem portala Poreske uprave ePorezi prijave lokacije poslovnog prostora i poslovnih prostorija, a zatim da preko elektronskog servisa za fiskalizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni posovni prostor koji su prijavili.

Važno je da obeznik naruči bezbednosni element kada je spreman za fiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj koristi.

Kada je reč o fiskalnim uređajima, Poreska uprava je do sada odobrila 423 elementa elektronskog fiskalnog uređaja, a na adresi https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html se nalazi spisak elemenata i proizvođača, kako bi se obveznici odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti.
Ukoliko ste obeznik fiskalizacije u najkraćem roku treba ispunite svoju zakonsku obavezu , a s obzirom na to da je ostalo malo vremena do obaveznog prelaska na novi model e-fisklizacije.

Poslednji rok da se prilagode fiskalizaciji, privredni subjekti imaju do 30. aprila.

Fiskalne račune svojim korisnicima dužne su da od sada izdaju i kockarnice, kladionice, galerije, ali i muzeji. Fiskalizacija ulazi i u svet rekreativne, sporske, ali i zabavne dealtnosti. Kasa ulazi u studentske i đačke domove, ali i frizerske salone.

Izuzeci i povlastice

Privilegiju da rade bez onlajn fisksalnih kasa i dalje zadržavaju taksisti i advokati, zatim veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga, obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje – među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase.

Obaveza izdavanja računa i dalje nije nametnuta verskim organizacijama, kao i poslovima iz oblasti socijalne zaštite.

Vterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga, takođe će u širokom luku zaobići fiskalne kase.

Kao su naveli u u Ministarstvu finansija, novom uredbom je predviđeno da ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u slučaju prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača.

Takođe, fiskalnu kasu neće koristiti obveznici fiskalizacije koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.)

Za nepoštovanje odluke – kazne drakonske

U slučaju da do 1. maja ne sprovedete pomenutu odluku očekuju vas drakonske kazne od 300.000, pa sve do dva miiona dinara.

Kazna je predviđena i ako obveznik fiskalizacije od 1. maja ne izda fiskalni račun, kao i kada račun ne sadrži obavezne propisane podatke, ali u slučaju da fiskalni račun sadrži neispravne podatke od značaja za visinu poreske obaveze.

Ako obveznik ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Za prekršaje će se pored pravnog lica, kazniti i odgovorno lice u pravnom licu obvezniku fiskalizacije i to novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Za navedene prekršaje kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Takođe, odgovornost ima i fizičko lice koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koje nije preduzetnik. – Ako napravi pomenute prekršaje biće kažnjeno novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik