ĐACI POKRENULI AKCIJU OSLIKAVANJA MURALA NA ZGRADI ŠKOLE

Od strane Ozon
0 komentar

Mural koji su đaci iz škole „Nikola Tesla“ iz Sremske Mitrovice odlučili da osvane na zgradi njihove škole je Mihajlo Pupin.

Na inicijativu učenika i njihovog razrednog starešine srednje škole „Nikola Tesla“, pokrenuta je akcija kako bi se na njihovoj školi našao mural Mihajla Pupina. Srednja tehnička škola „Nikola Tesla“ iz Sremske Mitrovice jeprva škola koja je obrazuje kadrove za industrijska zanimanja u Sremskoj Mitrovici. Učenici ove škole se obrazuju za uelektrotehniku, mašinstvo i obrada metala i geodezija i građevinarstvo, pa je izbor za ovaj mural, slika naučnika Pupina, bio lagan, kažu đaci ove škole.

„Došli smo na ideju da uradimo mural, u našem razredu je Luka Golić, pa izbor za slikara nije bio težak, razredna, Srbislava Savić, se složila, kolektiv se složio i krenuli smo da realizujemo ideju. Razred se dobro složio, kupili smo sav neophodan materijl i krenuli u realizaciju. Svako od nas ima svoj zadatak“, kažu đaci ove škole.

Pupinov najznačajniji pronalazak je u svetu poznat pod imenom „Pupinova teorija“ kojom je rešio problem povećanja dometa prostiranja telefonskih struja. Ovo otkriće omogućilo je otklanjanje štetnog dejstva kapacitivnosti vodova koje je predstavljalo glavnu smetnju prenosa signala na dužim rastojanjima, a manifestovalo se pojavom šuma. Problem je rešen postavljanjem induktivnih kalemova na strogo određenim rastojanjima duž vodova.

Luka Golić je rado prihvatio da učestvuje u ovom novom poduhvatu, da na srednjoj školi koju pohađa nacrt mural, uz pomoć svojih školskih drugara. Luka vikendom crta mural Mihajla Pupina, srpskog naučnika i pronalazača dok radnim danima ide u školu.

“Želim da svoj talenat iskoristim, da uradim nešto dobro, nešto što će ostati u ovoj školi posle mene. Moja škola “Nikola Tesla” naučila me je mnogo.” rekao je Luka. Đacima i Luki je u susret izašla Srbislava Savić, njegova razredna koja je pohvalila ovaj poduhvat.

Reči majke Mihajla Pupina

Dete moje, ako želiš da pođeš u svet, o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju — oči za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš. Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti pun večne slave.

Možda Vam se svidi i