Banke podižu cene usluga. Građani mogu da promene banku ukoliko ne žele da prihvatne nove uslove

Od strane Ozon
0 komentar

Neke banke u Srbiji poslednjih dana obaveštavaju svoje klijente o promeni, uglavnom povećanju, cena tarifa i uvođenju novih bankarskih usluga. S obzirom na to da su banke, prema zakonu, u obavezi da u dogledno vreme obaveste klijente o promenama u poslovanju, i ovaj put su korisnicima slale obaveštenja mejlom. rimena novih tarifa počinje od 1. jula tekuće godine.

Stižu obaveštenja o promeni, uglavnom povećanju, cena tarifa i uvođenju novih bankarskih usluga. Najčešće su banke povećale cene za održavanje računa, korišćenja bankomata, neke su uvele i proviziju na onlajn plaćanja, isplata gotovine…

U obaveštenju je naznačeno, da ukoliko klijenti ne prihvate predlog izmene i dopuna, imaju pravo da pre 1. jula raskinu Okvirni ugovor, uz obavezu izmirivanja dugovanja.

Ukoliko se odlučite za raskid Okvirnog ugovora, potrebno je da pre Dana početka primene
pisanim putem obavestite Banku da niste saglasni sa predlogom i da raskidate Okvirni ugovor.
Ukoliko pak do Dana početka primene ne obavestite Banku da niste saglasni sa predloženim
izmenama i dopunama, smatraće se da ste prihvatili predložene izmene i dopune Okvirnog
ugovora na predlog Banke, to jest da ste se saglasili sa istim, piše u obaveštenju.

Promene tarifa:

Možda Vam se svidi i