ARR: Udruženja koja ispunjavaju uslove Konkursa za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

„Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“  objavila je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2022. godini, u junu tekuće godine.. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za finansiranje realizacije programskih aktivnosti i poboljšanje uslova rada udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, a koji sprovodi Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu (koji je predviđen za ove namene) je 1.000.000,00 dinara.

Konkurs je zatvoren, a danas je „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“  objavila listu rangiranja po Konkursu.

Lista vrednovanja i rangiranja po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica za 2022 godinu.

Udruženja koja ispunjavaju uslove Konkursa po redosledu podnošenja prijava:

Prijave koje ne ispunjavaju uslove Konkursa:

1Udruženje ljubitelja nemačkih ovčara „Simba“,Martinci – nepotpuna dokumentacija
  • Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri (3) radna dana od dana objavljivanja liste.
  • Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na listu vrednovanja i rangiranja u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
  • O prigovoru rešenjem odlučuje direktor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar