Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o Zaštitniku građana

Od strane Ozon
0 komentar

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o Zaštitniku građana sa ciljem, kako je saopšteno posle sednice, da se osnaži nezavisnost te institucije u skladu sa međunarodnim standardima.

Nova zakonska rešenja unapređuju odredbe o postupanju Zaštitnika građana u sprovođenju kontrole nad radom organa, u skladu sa nadležnostima koje su utvrđene Ustavom.

„Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa odgovarajućim konvencijama, koje je ratifikovala Srbija, predviđene ratifikacionim dokumentima, odnosno akcionim planovima, a tiču se poslova u domenu Zaštitnika građana“, dodala je Vlada Srbije u saopštenju.

Članovi vlade usvojili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja čiji je cilj uspostavljanje mehanizama koji treba da unaprede odgovornost i transparentnost u radu organa javne vlasti.

Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti daju se značajna ovlašćenja koja treba da dovedu do toga da se rešenja iz zakona što adekvatnije primenjuju u praksi, dodaje se u saopštenju.

Izmenama zakona se, takođe, „znatno proširuje krug subjekata koji podležu obavezama iz zakona i unapređuje sistem izrade i objavljivanja informatora o radu organa vlasti u skladu sa principom proaktivne transparentnosti koji podrazumeva objavljivanje što većeg broja informacija o radu organa vlasti“.

Možda Vam se svidi i