Usvojena Odluka budžeta grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Na održanoj 18. sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica većinom odborničkih glasova usvojena je Odluka budžeta grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Usvojeno je i više planova rada javnih preduzeća, kulturnih ustanova i drugih gradskih institucija.

Mitrovački odbornici su prvu tačku dnevnog reda, budžet za narednu godinu, koji iznosi 3,6 milijardi dinara,  usvojili posle preko dva sata iznošenja mišljenja odborničkih grupa.

Na samoj sednici pojedini odbornici su o budžetu govorili tek u osnovnim crtama, ali u osnovi su ponovljeni stavovi izneti u i na ranijim sednicama grada Sremska Mitrovica. Načelnik uprave za budžet Duško Šarošković, je tokom Skupštinskog zasedanja objasnio da je po okončanoj javnoj raspravi, Nacrt budžeta grada Sremska Mitrovica za 2022. Godinu, upućen Gradskom veću i da na nacrt nije bilo amadmana(poboljšanje, dodatna ispravka, dopuna; dodatak već postojećem zakonskom aktu kojim se on dopunjuje ili ispravlja) , pa je takav nacrt i stigao na Skupštinsko odlučivanje.

Usvojena odluka o budžetu za 2022 godinu, najvažniji akt za funkcionisanje gradske uprave u narednoj godini, 2022. godini biće oko 3.6 milijardi, u taj  iznos je uračunat i eventualni kredit za tekuću likvidnost od 100 miliona,  ukoliko bude potrebno za prvi kvartal, kada su prihodi budžeta značajnije manji ali je isto tako uračunato u rashodnu stranu jer će se vratiti u toku kalendarske godine.

„Tu su sredstva za funkcionisanje uprave oko 3,5 milijarde, u ovoj godini smo se osmelili i povećali okvir budžeta za oko 4%, znamo da ćemo moći da funkcionišemo bez obzira na okolnosti ove a naročito prošle godine, verovatno smo se navikli i možemo nastaviti sa razvojem grada i zadovoljavanju potrebe naših građana osim zaštite od epidemije“, rekao je načelnik uprave za budžet Duško Šarošković.

Nastavak započetih investicija poput izgradnje izgradnja hale i linije za separaciju u regionalnoj deponiji,  projekat Izgradnje kapela u mesnim zajednicama ali i sanacija pozorišta „Dobrica Milutinović“ ukratko su planovi u nacrtu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

„U ovoj godini smo pored redovnih sredstava od 250 miliona još toliko imali namenskih transfera, u narednu godinu prenosimo 100 miliona iz 2021 godine tako da nas to rasterećuje u prvom delu koliko je to moguće ali su sva sredstva opredeljena budžetom i namenski će se trošiti za projekte koji se nastavljaju i započinju u 2022. godini. Prethodna godina nije bila reper, bolje da se osvrnemo na 2019 godinu a da 2020 godinu zaboravimo ako je to moguće, samim tim da prenosimo 100 miliona to govori o funkcionalnosti budžeta„, rekao je Šarošković.

Budžet grada Sremska Mitrovica planirn je u iznosu od nešto više od 3,5 milijarde dinara (3.596.466.000,00 dinara). Tekući rashodi iznosiće 3.400.616.000,00 dinara.

Grad Sremska Mitrovica, na osnovu usvojenog budžeta, baviće se, između ostalog, finansiranjem projekta,  izgradnja hale i linije za separaciju u regionalnoj deponiji „Srem Mačva“,  a planira sumu od 9,9 miliona dinara, planirano je i ulaganje u projekat Izgradnje kapela u mesnim zajednicama 9,4 .Planira se i izdvajanje za održavanje sportske infrastrukture u iznosu od 9 miliona dinara, za sanaciju objekta PU „Pčelica“ u Laćarku, rešavanje projektne dokumentacije „Izgradnja pešačke i biciklističke staze“, a za sanaciju pozorišta „Dobrica Milutinović“ u budžetu za 2022. godinu planirano je 5 miliona dinara.

Šarošković je rekao da 25. decembra ističe poslednja rata duga Apoteke, prema dobavljačima, što je značajna stavka. „ Naša apoteka kao i većina svih apoteka koje su osnivač lokalne samouprave su imale otežano poslovanje poslednjih godina i naša je imala značajan dug koji smo mi kroz subvencije pokrili i praktično u novembru smo se razdužili sa poslednjom decembarskom platom tako da u narednu godinu oni ulaze rasterećeni i mogu da posluju nesmetano .“ Ovo će u značajnom delu biti gradski budžet jer imamo kapitalna izdvajanja, gradi se sportska dvorana, fiskulturna sala kod OŠ „Jovan Popović“, rade se pripreme i verovatno će krenuti izgradnja sportske hale u Mačvanskoj Mitrovici. Planiramo rekonstrukciju pozorišta, da ga dovedemo u reprezentativno stanje, nadam se da ćemo uspeti, imamo više manjih projekata koji se tiču putne mreže, infrastrukture, kanalizacije i tome slično.

Možda Vam se svidi i