Uskoro krediti bez kamate

Od strane Ozon
0 komentar

Grad Sremska Mitrovica realizuje meru podrške privrednicima sa teritorije opštine Sremska Mitrovica.

Lokalna samouprava raspisala je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro i malih privrednih subjekata i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Grada Sremsкa Mitrovica, uz učešće lokalne samouprave u finansiranju kamate na kredite.

U pitanju su krediti ročnosti do 24. meseca u visini. od 200.000 do 1. 000.000, 00 dinara, namenjeni su za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava a korisnici ovih kredita biće preduzetnici, mala i mikro pravna lica sa sedištem na teritoriji opštine Sremska Mitrovica registrovani za obavljanje proizvodne, prerađivačke, uslužne i ugostiteljske delatnosti, a koji nisu koristili pravo na subvencije za kamate na kredite u 2020. godini od strane grada Sremska Mitrovica.

U toku 2020. godine, lokalna samouprava je na osnovu pilot projekta povodom ublažavanja posledica pandemije COVID-19, obezbedila za 11 preduzetnika iz različitih delatnosti, kredite bez kamate preko Vojvođanske banke. Prošle godine izdvojeno je za subvencionisanje kamata na odobrene kratkoročne kredite iznos od 500.000,00 koji je obezbeđen kroz budžet opštine za 2020 godinu, dok je ove godine taj iznos povećan na 750.000,00 dinara.

I ove godine kriterijum za izbor poslovne banke za kratkoročno kreditiranje mikro i malih privrednih subjekata i preduzetnika uz učešće Grada Sremska Mitrovica u subvencionisanju kamate na kredite je visina efektivne kamatne stope.

Rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs, odnosno od 03.03.2021. godine do 13.03.2021. godine.

Nakon završetka procesa po Javnom pozivu za banke, grad Sremska Mitrovica će realizovati još jedan Javni poziv kao meru podrške privrednicima sa teritorije opštine Sremska Mitrovica.

Zainteresovani za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje preduzetnika u 2021. godini, sačekaće realizaciju Javnog poziva za Banke.

U 2020. godini subvencionisanje kamate na kredite, lokalna samouprava obezbedila je preko Vojvođanske banke.

Kako teče ceo proces kreditiranja?

  • banke konkurišu i takmiče se koja će dati najnižu kamatu i najmanje troškove obrade
  • Opština plaća tu kamatu umesto privrednog subjekta
  • Privredni subjekt podnosi svu dokumentaciju za odobrenje kod banke i dokumentaciju predaju sami direktno u banku koja je izabrana putem Javnog poziva
  • banka analizira potencijalnog klijenta kao da je standardno predao zahtev
  • banka odobrava zahtev samo klijentima koji ispunjavaju standardne uslove

You may also like