Skupština u utorak o detaljnoj regulaciji naselja “Aleja”

Od strane Ozon
0 komentar

Za utorak, 23 februar, zakazana je osma sednicua Skupštine grada.

U utorak će odbornici odlučiti o Planu detaljne regulacije dela stambenog naselja „Aleja“ u
Sremskoj Mitrovici

Plan podrazumeva unapređivanje postojeće i planiranje saobraćajne mreže u cilju povezivanja novih stambenih celina kao i boljeg funkcionisanja saobraćaja u ovom delu grada – stambenom naselju „Aleja“. Sa novom pristupnom saobraćajnicom u severnoj zoni oboda parka, i uz planiranu infrastrukturu, što podrazumeva i javnu – uličnu rasvetu, stvorili bi se uslovi za uređenje i pristup svim delovima parkovske

Uređenje prostora u obuhvatu Plana se zasniva na načelima održivog razvoja i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja za izgradnju objekata nisko i visokogradnje u cilju kontinualne realizacije planiranih sadržaja stambenog naselja „Aleja“.
Koncepcija uređenja prostora u obuhvatu plana se zasniva na finalnoj realizaciji planskog rešenja iz 1973. godine stambenog naselja „Aleja“, preispitivanju planskih postavki i usklađivanju zatečenog – realizovanog sa mogućnostima i trenutnim potrebama stanovništva. Planske postavke se zasnivaju na definisanju i razgraničenju namena sa ciljem uređenja neuređenih graničnih zona različitih funkcija, zone porodičnog stanovanja rezidencijalnog tipa i najveće, zelene, parkovske površine u gradu.
U cilju dobre i funkcionalne reorganizacije prostora, određivanju planskih rešenja koja će omogućiti utvrđivanje javnog interesa za regulaciju, uređenje zelenih javnih površina, izgradnju objekta uz regulaciju parkovske površine i realizaciju planirane saobraćajnice (nove, pristupne ulice), rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture kao i kompletno uređenje zone u skladu sa osnovnom namenom koje su propisane PGR-om 2009. (Potvrđene GUP-om 2015).

Možda Vam se svidi i