Raspisano sedam novih konkursa u oblasti obrazovanja za 2021. godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Novi Sad, 3. februar – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je sedam konkursa u oblasti obrazovanja za podnosioce prijava sa teritorije AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 170.913.250,00 dinara, i to:

  1. 151.000.000,00 dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola;
  2. 13.013.250,00 dinara za realizaciju programa i projekata s ciljem podizanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za udruženja;
  3. 3.500.000,00 dinara za osnovne i srednje škole, koje realizuju dvojezičku nastavu;
  4. 1.000.000,00 dinara za programske aktivnosti i projekte za podizanje kvaliteta učeničkog standarda;
  5. 1.000.000,00 dinara za nabavku opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
    Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika s prilozima može se preuzeti od danas ‒ 3. februara 2021. godine na sajtu Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs

Pozivamo sve potencijalne korisnike da se prijave.
Više informacija o uslovima konkurisanja možete takođe naći na našem sajtu, u odeljku pod nazivom Konkursi.

You may also like