Postavljeno 30 kontejnera za staklenu ambalažu u svim stambenim naseljima

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U svim stambenim naseljima postavljeni su kontejneri za primarnu separaciju staklene ambalaže, ukupan broj kontejnera iznosi 30.

Kontejneri se nalaze na sledećim mestima:
Naselje Kamenjar (Vojvode Stepe)
Naselje Kamenjar ( ulaz II )
Naselje Kamenjar (poslednji ulaz desno)
Naselje Pejton (MZ Sava)
Branka Radičevića (iza zgrade br. 17)
Naselje Pinki ( ulaz od Suda)
Naselje Pinki ( na reciklažnom ostrvu)
Naselje Matije Huđi ( Reciklažno ostrvo kod pijace)
Naselje Matije Huđi ( I ulaz od Spomen parka levo)
Ugao Jupiterove i Cvetne ulice
Naselje Nikola Tesla ( ulica Jug Bogdana)
Naselje Nikola Tesla (kod OŠ „Sveti Sava“)
Naselje Stari Most( zgrada br. 16)
Naselje Stari Most ( zgrada br. 3)
Naselje Stari Most ( zgrada br. 25)
Žitni trg
Parking iza Stoteksa
Zanatlijska ulica (kod Parking servisa)
Naselje 25. Maj (kod igrališta)
Puškinova ulica
Kralja Petra I ( kod Dunav osiguranja)
Naselje Orao (kod atomskog skloništa)
Parking iza zgrade Opštine
Železnička stanica
Ulica Josifa Rajačića ( kod reciklažnog ostrva)
Naselje Mala Bosna (kod Mesne Zajednice)
Naselje Blok B ( kod Mesne Zajednice)
Naselje KPD ( zgrada br. 42)
Naselje KPD ( kod Reciklažnog ostrva)
Masarikova ulica

Direktor JKP „Komunalije“ Radoslav Jevremović rekao je se u Sremskoj Mitrovici već 6 godina vrši prikupljanje i selektovanje PET ambalaže, kartona i papira, stvorili su se uslovi da u narednom periodu počne i primarna selekcija staklene ambalaže. Direktor je dodao da ova ambalaža predstavlja veliki problem, ne samo individualnim domaćinstvima nego i ugostiteljskim objektima.

“Staklo je jedan veoma specifičan i težak materijal koji povećava količinu deponovanog otpada naše regonalne deponije. Selekcijom i reciklažom postižu se uštede, možemo navesti primer da reciklažom jedne flaše postiže se ušteda električne energije, jedna sijalica od 100 vati može da svetli četiri sata. Reciklaža stakla doprinosi očuvanju životne sredine.” rekao je direktor JKP „Komunalije“ Radoslav Jevremović.

“Grad Sremska Mitrovica predstavlja jedan od vodećih gradova u Srbiji koja ima separaciju otpada, na 30 lokacija postavljeni su kontejneri koje će gradjani moći da odlažu u staklenu ambalažu, tako ćemo smanjiti količinu mase na deponijama. Poznato je da se separacija može vršiti nebrojano puta s tim da ne gubi ni količinu, kvantitet ni kvalitet. Zamolio bih gradjane i ugostiteljske objekte da pravilno odlažu staklenu ambalažu kako bi zaštitili životnu sredinu.” rekao je načelnik za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Ridjošić Dražen.

Možda Vam se svidi i