Poreska uprava saopštila je da će svim preduzetnicima paušalcima dostaviti elektronska rešenja o utvrđenim poreskim obavezama za 2021. godinu tokom naredne sedmice, od 18. do 25. januara.

Poreska uprava je kako se navodi u saopštenju, izvršila obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji se paušalno oporezuju. 

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu, kako se naglašava, uplaćuju se sa pozivom na broj (u njegovoj srtrukturi se nalazi i broj odobrenja za plaćanje (BOP) koji je dodeljen za 2021. godinu). 

Kako podsećaju u Poreskoj, novi preduzetnici paušalci u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u APR-u (Agenciji za privredne registre) dobijaju rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

„Od prošle godine rešenja o utvrđenim obavezama preduzetnici paušalci dobijaju isključivo elektronskim putem i to dostavljanjem u poresko sanduče na portalu Poreske uprave (ePorezi)“, podsećaju u Poreskoj. 

Napominju i da se shodno članu 36. stav 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenje u elektronskom obliku smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave. 

Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). 

Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime preduzetnika-paušalca vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Poreski obveznici dodatno mogu da se informišu o svojim obavezama i u Кontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700 700 007 i 011/331 01 11, kao i na šalteru “Vaš poreznik” u 37 filijala širom Srbije.

Možda Vam se svidi i