NP FRUŠKA GORA Trake upozorenja zbog mina i eksplozivnih ostataka

Od strane Ozon
0 komentar

Dana 27.04.2021.  godine ,predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije , JP Nacionalni park „Frušjka gora“i Grada Sremska Mitrovica su, zaštitili trakom i  tablama  za  upozorenja ,obeležili lokalitet iznad nekadašnjeg hotela „Ležimir“ zbog sumnje da je ovaj prostor zagađen minama i eksplozivnim ostacima rata tokom 1991. godine.

Imajući u vidu predstojeće praznike i povećan broj građana i turista koji nameravaju da posete nacionalni park „Fruška gora“, Grad Sremska Mitrovica upućuje apel da se, zbog opasnosti po život i zdravlje ljudi , ni u kom slučaju , ne zalazi u obeleženu teritoriju , kao i da se ne oštećuju postavljeni znaci upozorenja.

You may also like