Novi ciklus projekta „moja prva plata“

Od strane Ozon
0 komentar

CIlj projekta je da mladi koji su tek završili srednju školu ili fakultet dobiju prvi posao, potrebno radno iskustvo i prvu platu, a ove godine će deset hiljada mladih starosti do 30 godina imati tu priliku.

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni poziv koji će biti sproveden u četiri faze od 20. avgusta do 15. decembra ove godine, od kojih će prva trajati do 20. septembra i u njoj će poslodavci dostavljati svoje prijave. Druga faza, koja traje od početka do kraja oktobra rezervisana je za prijavljivanje mladih ljudi kojima je ovaj program namenjen.

U trećoj fazi poslodovaci će birati kandidate na osnovu pristiglih prijava. Četvrta faza odnosi se na samo sprovođenje programa u kojoj se potpisuje trojni ugovora između NSZ-a, poslodavca i izabranog kandidata, a početak sprovođenja programa „Moja prva plata“ počeće u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Uslovi učešća su da kandidati nemaju radno iskustvo, odnosno iskustvo ne veće od šest meseci na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu, kao da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod NZS, a program će trajati devet meseci.

Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa, NSZ isplaćuje mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Možda Vam se svidi i