Najduži pešački most na Balkanu (VIDEO)

Od strane Ozon
0 komentar


Mostovi su od uvek bili ponos jedne države, arhitektonskih i građevinskih stručnjaka. Takmičenje između graditelja ko će napraviti lepši, kvalitetniji, bolji, izdržljiviji i duži most je od pamtiveka

Međutim, jedan je titulu evropskog pobednika skoro 27 godina držao u “svojim rukama”, a reč je ni manje ni više nego o pešačko- biciklističkom mostu, i to u Sremskoj Mitrovici.

Najduži pešačko-biciklistički most Svetog Irineja na Balkanu nalazi se u gradu Sremska Mitrovica!

Most Sv. Irineja povezuje Sremsku i Mačvansku Mitrovicu.
Dimenzije su mu omogućile da dobije laskavu titulu najvećeg pešačkog mosta u Evropi, sve dok nije u Švajcarkoj, u avgustu 2017.g. otvoren najduži viseći pečački most na svetu koji spaja gradove Zermatt i Grächen dužine 494 metra.

Most Sv. Irineja ima i tačku gde sa jednog mesta možete videti vrhove- krst, četiri crkve u gradu. Mesto nije obeleženo, na vama je da ga pronađete.

Most sv. Irineja je pešački most preko reke Save između dve Mitrovice, Sremske i Mačvanske.

Sa ukupnom dužinom od 262,5 metara ovo je bio najduži viseći pešački most u Evropi, sve dok nije u Švajcarkoj, u avgustu 2017.g. otvoren najduži viseći pečački most na svetu koji spaja gradove Zermatt i Grächen dužine 494 metra. Ipak, sada je  ovaj most je i najduži pešački most u Srbiji i na Balkanu.

Najduži most Evrope je most Vasko da Gama (Ponte Vasco da Gama) preko reke Tajo, dužine 17,2 km.

Most sv. Irineja se nalazi tačno na mestu nekadašnjeg starorimskog Artemidinog mosta, tada jedne od najvećih građevina antičkog Sirmijuma. Na njemu su u vreme progona hrišćana vršena pogubljenja ”sirmijumskih svetih mučenika”. Po jednom od njih, Sv. Irineju most je dobio ime.

Sremska Mitrovica i Mačvanska Mitrovica su prvi stalni most dobila 70ih godina prošlog veka, ali je on bio podignut na obodu grada, nekoliko kilometara udaljen od središta obe Mitrovice. Stoga je se potreba za novim mostom, koji bi povezao oba središta, ukazala veoma brzo. Gradnja današnjeg mosta započeta je krajem decembra 1990. godine, a završena krajem 1993. godine. Most je zvanično otvoren na Vidovdan 28. juna 1994. godine. Projekat mosta uradio je srpski akademik Nikola Hajdin.

Most je izgrađen na najužem delu Save pri njenom protoku kroz grad. Na ovom mestu reka pravi luk, što utiče na njeno suženje. Zbog ove okolnosti središta obe Mitrovice se nalaze na ovom mestu, pa se ovo postavilo kao veoma povoljno mesto za gradnju ovako dugog pešačkog mosta. Druga povoljna okolnost za postavljanje mosta na ovom mestu je položaj starijeg mosta za vozila na krajnjem istoku Sremske Mitrovice, u industrijskom području, što je bilo teškoća za svakodnevno kretanje ljudi iz mačvanskog dela opštine do gradskog središta.

Glavna mostovska konstrukcija je sistem sa kosim kablovima (kablovska konstrukcija). Rasponi su 35 + 192,5 + 35 = 262,5 -{m}-, pri čemu je srednja vrednost raspon između pilona (stubova). Širina mosta je svega 5,5 -{m}-, po čemu ovaj most spada u najuže mostove ovog sistema u odnosu na raspon. Glavni nosač je spregnutog preseka sa betonskom pločom i visinom od 1,3 -{m}-. Na srednjem (velikom) rasponu tri kabla polaze od pilona na krajevima velikog raspona i poduhvataju glavni nosač na razmacima od 27,5 metara. Kablovi koji polaze od pilona su na krajevima konstrukcije ankerovani na obe strane poprečnog preseka. Piloni mosta u vidu obeliska izgrađeni su od armiranog betona. Sa teorijskog gledišta osnovni problem mosta je pitanje njegove stabilnosti na sile vetra s obzirom na izuzetno uzan poprečni presek i činjenicu da se kablovi u velikom otvoru nalaze samo u srednjoj ravni.

Možda Vam se svidi i