Lokalna samouprava na svim nivoima ulaže velike napore o održavanju balansa izmedju zaštite zdravlja stanovništva i očuvanja ekonomije, pa tako grad Sremska Mitrovica nastavlja sa pružanjem pomoći lokalnim privrednicima, ovog puta u oblasti kratkoročnog jreditiranja, odnosno subvencionisanje kamata na kratkoročne kredite, rekao je zamenik gradonačelnice  Petar Samardžić.

Lokalna samouprava nedavno je raspisala Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje mikro i malih privrednih subjekata i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Grada Sremsкa Mitrovica, uz učešće lokalne samouprave u finansiranju kamate na kredite. Nakon završetka konkursa, najbolje uslove je dala Vojvodjanska banka.

Krediti se mogu realizovati u Vojvodjanskoj banci.

U pitanju su krediti ročnosti do 24. meseca u visini. od 200.000 do 1. 000.000, 00 dinara, namenjeni su za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava a korisnici ovih kredita biće preduzetnici, mala i mikro pravna lica sa sedištem na teritoriji opštine Sremska Mitrovica registrovani za obavljanje proizvodne, prerađivačke, uslužne i ugostiteljske delatnosti, a koji nisu koristili pravo na subvencije za kamate na kredite u 2020. godini od strane grada Sremska Mitrovica.

U toku 2020. godine, lokalna samouprava je na osnovu pilot projekta povodom ublažavanja posledica pandemije COVID-19, obezbedila za 11 preduzetnika iz različitih delatnosti, kredite bez kamate preko Vojvođanske banke. Prošle godine izdvojeno je za subvencionisanje kamata na odobrene kratkoročne kredite iznos od 500.000,00 koji je obezbeđen kroz budžet opštine za 2020 godinu, dok je ove godine taj iznos povećan na 750.000,00 dinara.

D9CDE898-492A-4D2F-B5AF-57F2A02C5D05.jpeg

Kreditni zahtevi se podnose u Vojvodjanskoj banci, zahtevi se podnose do utroška sredstava, zaključno sa prvim decembrom, ove godine, rekao je Samardžić.

Kako teče ceo proces kreditiranja?

  • banke su konkurisale i koja će dati najnižu kamatu i najmanje troškove obrade – Izabrana je Vojvodjanska banka.
  • Opština plaća tu kamatu umesto privrednog subjekta
  • Privredni subjekt podnosi svu dokumentaciju za odobrenje kod banke i dokumentaciju predaju sami direktno u banku koja je izabrana putem Javnog poziva
  • banka analizira potencijalnog klijenta kao da je standardno predao zahtev
  • banka odobrava zahtev samo klijentima koji ispunjavaju standardne uslove

Možda Vam se svidi i